نرمافزار رپید تایپینگ (RapidTyping) نرمافزاری میباشد که حیاتی به کار گیری از تمرینهای معمولی البته کاربردی در محیطی دیدنی و سرگرمکننده، می تواند شتاب تایپ شما را افزایش دهد. و در حین تایپ هم پس از تایپ هر حرف دیگر، انگشتان شما می بایست بر روی دکمه های خانه بازگردند. نکته مهم: در ابتدای آغاز تایپ مدام باید انگشتان خود را روی همین کلیدها قرار دهید. نیاز دارید که تمرین کنید و مغز خویش را عادت دهید. شما بایستی حالت هر انگشت بر حروف را یاد بگیرید تا بتوانید اصلی تمرین و تکرار آن را به حافظه بسپارید. چون چشمان شما به برگه نمایش نگاه می نماید و نه به صفحه کلید. عملکرد نمایید سوای نگاه نمودن به کیبرد و صرفا اساسی زل زدن به کاغذ نمایش عمل تایپ را انجام دهید. تایپیستهای حرفهای لازم نمیباشد که همیشه گردن خود را بر بر روی کیبورد و کاغذ سناریو بالا و ذیل ببرند و فرم ثابتی به جهت نشستن و قرار دادن دستها در لحاظ میگیرند که این موضوعات سبب امداد زیادی به تن درستی آنها میشود. هر دو انگشت شصت خود را بر روی دکمه Space قرار دهید. انگشتهای دست چپ به ترتیب بر روی کلیدهای D و S و A و انگشتهای دست راست به ترتیب روی کلیدهای K و L و ; قرار میگیرند. اکنون بایستی انگشتهای دیگر خویش را هم روی کیبرد قرار دهید. احتمال دارد نیز بخواهید مانند خویش من بصورت تجربی همین مهارت آموزش تایپ کلمه ها پارسی و انگلیسی اصلی نیز در ورد را یاد بگیرید. همین نرمافزار از گویش پارسی هم پشتیبانی میکند؛ به این معنی که شما میتوانید علاوه بر آموزش تایپ ده انگشتی انگلیسی، تایپ ده انگشتی فارسی را هم به راحتی یاد بگیرید. 2- تایپو: وب سایت تایپو یک عدد دیگر از سایت هایی می باشد که امکان آزمون تایپ شما در دو لهجه انگلیسی و پارسی را فراهم می کند. امروزه راههای گوناگونی به جهت همین فرمان وجود دارااست و یکی از بهترین آن ها یادگیری از طریق، سامانهها و نرم افزارهای یگانه همین کار میباشد. برای اشخاصی که هر دسته نگرانی در مورد دقیقا کجا و همینطور هدایت در مورد چگونگی استفاده از آموزش تایپ نستعلیق در اینستاگرام ، شما احتمالا می توانید اساسی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر