یکی از دیگر از قوانین شنا که مربوط به شنا آزاد است این می باشد که شناگر می تواند بر روی کف استخر باایستد اما درصورتیکه رویه برود اخراج حلقه بادی شنا دیجی کالا می شود. ولی در استخر چون مجبورید کلاه بپوشید به همین وسیله نیاز پیدا نمیکنید، البته در دریا خوبتر هست آن را یار ببرید. ولی اگر ضدآب باشد یا به راحتی شسته شود مضاعف بهتر است. یک عدد از مهمترین بیماری هایی که در سنین بالا ممکن هست افراد به آن مبتلا شوند پوکی استخوان می باشد. به این ترتیب کودکان بهتر می باشد از استخرهای خیلی کوچک منحصر نوپا یا استخرهایی که برای شنای مادر و طفل طراحی شده، به این شرط که نکات بهداشتی استخرها رعایت شده باشد و کلر آن ها استاندارد باشند ، به کارگیری نمایند. اگر تنها برای تفریح شنا میکنید، لزومی ندارد بی تردید از ساک ورزشی به کار گیری کنید. ولی نکته حائز اهمیت در تخته های شنا کیفیت، مواد و فرآورده بکار برده شده در ایجاد آن ها است که اگر همین نکته ها بدرستی در تولید و ساخت آن لحاظ نشود به طور حتم به جهت کاربرد آموزشی که دارند می توانند باعث پیدایش صدمات و خسارات جبران ناپذیری نظیر غرق شدن شخص پایین تدریس در زمان به کار گیری شوند. شنا به جهت مجموعه گستردهای از افرادی که دچار محدودیتهای جسمی به جهت انجام تمریناتی مانند دو هستند، قابل انجام است. ماسک شنا برای بچهها نیز مناسب است. بهترین میانوعده به جهت استخر موز و میوههای دیگر یا این که ساندویچ موز حساس لایهای از عسل است. هنگام خرید وسایل شنا یک کیف ریز ضدآب که بدون شک قفل داشته باشد نیز برای خردهریزهای اصلی مانند کلیدها، گوشی و کیف پول خریداری کنید.

ایندکسر