به کار گیری از مصالح با رنگ تیره مطلوب خیس است چرا که بیشترین میزان انرژی شمسی را جذب کرده و باعث تعادل دمایی باطن ساختمان میشود. به جهت مثال در استان اصفهان استفاده از نمای چوبی در نماهای اصلی ساختمان در خارج از محدوده مصوب تاریخی شهر اصفهان و تنها به میزان ۱۰ درصد مجاز می باشد.ضوابط اجرایی نمای چوبی اجرای نمای چوبی ساختمان هم نظیر سایر نماها دارای ضوابطی می باشد. نمای ساختمان می تواند اصلی استفاده از مصالح و پوشش مطلوب از جراحت های محیطی نظیر خردگی و یخبندان و رطوبت پرهیز کنند. نبشی های فولادی به شکل عمود اصلی مسافت پنجاه سانتیمتر از نیز قرار می گیرند و سپس نمای چوب بر روی آن ها اجرا می نمای ساختمان 4 طبقه شمالی شود. صاف و یک دست باشد و رگه ها و طرح های آن قابل دیدن باشد. از آن جهت سنگ های تراورتن مطلوب نما هستند که ساختار سبکی دارا هستند و به سادگی اساسی ملات به دیوار کارگزاشتن می شوند. طراحی نمای ساختمان دارای سنگ و آجر دوچندان حس و اکنون خوشی دارد. به ادله ترکیبات رنگی که در ساخت همین ملات به کار گیری شده است، سبب ساز شده که تنوع رنگی این ملات بایرامیکس نسبت به بقیه نماهای دیگر عمده باشد و همچنین معماران ساختمانی بتوانند از طرح های زیاد گوناگون که به نما زیبایی خاصی را می دهد، به کار گیری کنند. تحولات در فرمها و نماهای ظاهری بناها و به کارگیری از مصالح ساختمانی متنوع در عصر های گوناگون زیاد بیشتر از تحولات در سازه ها وو ساختارهای ساختمان ها بوده است؛ به نحوی که می توان ادعا کرد که طریق های ساختمانی به طور موفق به اسکلتهای فولادی و بتنی محدود شد، لیکن فرمهای ظاهری و نماها هم زمان اصلی تحولات و نوآوری در روش ها و مصالح ساختمانی در کشورهای توسعه یافته، دستخوش تغییر و تحول و تحول شده هست و در این خصوص ژورنال های معماری و تبلیغات آن ها بی تاثیر نبوده است. تراورتن حاجی آباد با استحکام و مقاومت بالایی میباشد و ساب پذیری آن نیز سبب ساز فراوری آسان این سنگ شده است. تراورتن حاجی آباد نیز نمونه دیگر این سنگ نما است. همینطور رتبه خلوص آن هم بالا باشد. فارغ از روزنه، یا به اصطلاح فارغ از اختلال وفرج، باشد و آب باران در آن رخنه نکند. در ساختمان های گوناگون تجاری،اداری و مسکونی از آن به کارگیری میشود. نام همین ساختمان مسکونی روزن می باشد و شرایط زعفرانیه قرار دارد. بهره بردن از این سنگ در نمای داخلی و خارجی ساختمان معمول است. ساختمان ها در معرض اشکال آلودگی ها قرار دارا هستند و هر چند وقت یکبار بایستی مرحله نما تمیز نمای ساختمان 2020 شود.

ایندکسر