آژانس دارویی اروپا برای AstraZeneca: “این یک واکسن ایمن و موثر است”مدیر عامل EMA ، امو کوک گفت: “مزایای محافظت از افراد در برابر Covid-19 با خطرات مرتبط با مرگ و بستری در بیمارستان بیشتر از خطرات احتمالی است.”


منبع: dastchin-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>