این گونه های از انبساط بیش از حد آن ها دوری کرده و نیاز به فضای لقی بیشتر میان همین مدل پیستون و سیلندر را کاهش میدهد. آن نصیب از میل لنگ که در این یاتاقان ها قرار گرفته می باشد سطوح میل لنگ نامیده می شود.خارج از محور همین سطوح، سطح های دیگری وجود دارد که به سر پهناور مدل های پیستون مربوط هستند، سطح ها آخر را لنگی های میل لنگ گویند در میل لنگ غالبا در میان هر دو تراز یک لنگی وجود دارد. قسمتهای اهمیت پیستون عبارتند از سر یا این که تاج ، شیارهای حلقه ، سطوح پیستون ، بدنه یا این که دامن و رخنه انگشتی. طبق معمول گوشه و کنار احتراق بر روي تاج پیستون تعبیه مي شود. در این موتور ۸ سوپاپ هر پیستون اساسی داشتن دو جای سوپاپ بر روی تاج از عکس العمل و خم شدن سوپاپ ها حین پاره شدن تسمه تایم جلوگیری می کند. به همین راحتی , چنانچه پیستون فقدان , قدرتی نیز ایجاد نمیشد چون قطعهای وجود نداشت تا بتواند سوخت را متراکم و آنگاه همین مراحل را انجام دهد , پیستون دیالیز پس پیستون اتومبیل در همین حد حساس و اضطراری هست . تریلی و کامیون نیازی به شتاب بالا ندارند زیرا خطرساز می شوند اما در عوض به جهت کشیدن بارهای فراوان سنگین نیاز شدید به قدرت مضاعف متعددی دارا هستند . همین پیستونها برای موتورهای کوچک و موتورسیکلتها به کار گیری شده و به برهان ماهیت عملکرد موتورهای دو زمانه، در معرض بارهای شدید مکانیکی و حرارتی قرار میگیرند. همین پیستون را که کمپانی بی ام دبلیو آلمان معرفی کرده در سال 2025 رونمایی خواهد شد . ۶- در عاقبت فشار بیلت از قالب عبور کرده و رخ قالب را به خود میگیرد. رخ و طراحی موتور های شعاعی خیلی بی آلایش میباشد . پیستون قطعه ای نسبتاً استوانهای رخ میباشد ؛ تقریبا از آن بر روی که سازندگان این قطعه ، به مقدار بسیار قلیل به آن شکل بیضوی می دهند چرا که به دمای پیستون به هنگام حرکت خودرو به شدت بالا می رود و حتی ممکن است به دماهایی چون 2200 مرتبه سانتی گراد نیز رسد و همین دستور سبب ساز انبساط پیستون می گردد و در همین موقعیت میباشد که پیستون شکل استوانه ای به خود می گیرد . پیستون و شاتون و این اتصال در تصویر ذیل نموده شده است. رینگهای روغن پایینتر از رینگهای تراکم و در پایینترین شیارهای پیستون و نزدیک به رخنه گژن پین قرار میگیرند. حلقه روغني كه در نصیب پایین پیستون قرار مي گیرد,وظیفه جمع آوري روغن هاي اضافي از روي مرحله بوش را دارد.

ایندکسر