در طریق دستی به وسیله دست (با چرخاندن اهرم)، در شیوه برقی به وسیله موتور الکتریکی و در طریق بادی یا پنوماتیک به وسیله شدت جریان باد وظیفه تهیه و تنظیم جریان هوای محیط را انجام می دهند. سیستم های باز و بسته شدن: دمپرها به سه شکل دستی، برقی یا این که بادی (پنوماتیک) کنترل می شوند. دمپرها به وسیله ی حرکت چند پره، کلیدی یک سیستم به نیز پیوسته، به وسیله اهرم های خاصه، در دو طرح یکی از دستگیره دستی و دیگری موتور الکتریکی قابل سوق دهی damper 6 inch می باشند. دمپر فی مابین کانالی از یک یا این که یک سری پره در درون ساختار خود تشکیل شده که این پره ها به وسیله ی اهرمهای یگانه و به نیز متصل حساس دو جور دستگیره دستی و موتور الکتریکی به گردش و حرکت درمی آیند که با حرکت این پره ها دمپر امکان در اختیار گرفتن و تنظیم میزان عبور هوا را پیدا میکند. دمپر بین کانالی پره دوبل اساسی دو صورت از دستگیره دستی و موتور الکتریکی به حرکت در می آید و اصلی حرکت پره ها امکان کنترل و تنظیمکردن میزان عبور هوا را پیدا می نماید . دمپر برقی وسیله ای به جهت در دست گرفتن مقدار هوایی ست که از جریان هوا در نتورک عبور می نماید یا این که آن را مسدود می نماید (کانال گرد ، از گزاره شبکه پر پیچ و خم یا اسپیرال ، مجرای طولانی اساسی درز گرد و مجرای چهارگوش مستطیلی). همین دمپرها به صورت گرد و چهارگوش ساخت می شوند. در مدلهای دمپر گرد در صورتی که صرفا یک پره وجود داشته باشد به آن دسته پره دیسکی و در برخی موردها butterfly damper هم گفته میشود. البته در صورتی که به شکل جداگانه و برای هر اتاق یا راهرو یک دمپر اختصاص داده شده باشد؛ می توان به رخ دلخواه جریان هوای محل مورد به کار گیری را تنظیم نمود. به این ترتیب به حیث می رسد درصورتیکه دمپر به صورت جدا از هم روی هر اتاق نصب باشد؛ موجب بهبود میزان مرغوب بودن و تأثیر دمپر دستی می گردد. به همین رخ که در ارتفاع روز هوای گرم به اتاق مهم رفته و شب ها به اتاق خواب ها ساماندهی می شود؛ حساس همین کار امداد می نماید تا فضاهای خالی ساختمان خنک باقی damper 7 بماند.

ایندکسر