• لتهای روزنه ممکن هست شل باشند: بافت لتها و رباطهای محافظ آن‌ها بیش از حد کشیده شده و قسمتهایی از دریچه شل شده یا به درون دهلیز برمیگردد. از زمانی که آنتی بیوتیک ها به جهت تب روماتیسمی استرپتوکوکی بکار رفته اند، بروز همین بیماری در کشورهای پیشرفته به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است. همین موسسه اصلی نشان استاندارد تشویقی به جهت همه گونه های روزنه های هوا است و همچنین حیاتی آزمایشگاه همکار اداره استاندارد در ایران بوده و مفتخر می باشد که تولیدات خویش را دارای اتکاء به اقتدار کیفی و مقداری بی حریف خود، دارای کیفیتی متعدد به مشتریان عرضه می نماید. تپش قلب به طور معمول اساسی انقباضات بطنی زودرس ملازم هست (بطنها زودتر از مواقع ضربان می خورند)، ولی ریتمهای غیرطبیعی که از بالای بطنها شروع میشوند، هم در همین بیماران شناسایی شده است. تپش قلب. تپش قلب (احساس ضربان قلب پر سرعت یا نامنظم) شایعترین شکایت در میان بیماران در گیر به افتادگی روزنه میترال است. در بعضی موارد، بیماران ممکن می باشد سوای وجود اختلالات ریتم (تپش قلب نامنظم) مبتلا تپش قلب شوند. در رخ عدم وجود هر گونه مشکلی به داروهای ضد انعقاد نیازی نیست. نارسایی میترال (برگشت خون به عقب)، در صورت وجود، در اکثر وقت ها موردها خفیف است. از داروهای کاهنده شتاب فلبی نظیر “بتابلوکرها” و یا این که گهگاه “کلسیم بلوکرها” و خیلی کمتر “دیگوکسین” (در بیماران دچار به فیبریلاسیون دهلیزی) استعمال میشود. در کل مقدار انسداد، شدت مشکلات ادراری را تعیین میکند. افتادگی روزنه میترال خطر حمله قلبی، مرگ یا این که سایر مشکلات قلبی را افزایش نمیدهد. همین مشکلات میتواند روزنه را از ایجاد یک سد محکم در برابر رجوع خون باز دارد. همین نارسایی ممکن می باشد سبب به سوفل (صدای غیرطبیعی در قلب به دلیل جریان قیمت دریچه اسلوت خون متلاطم) شود. معالجه بیماری دریچههای قلب به کارداران متمایز از جمله دسته روزنه قلب و شدت اختلال و نارسایی دریچه قلب بستگی دارد. لت یا این که لیفلت (Leaflet): تراز این دریچه از دو کاغذ باریک و محکم به اسم لت تشکیل شده است.

ایندکسر