سرپرست واحد اکسیژن مجتمع فولاد خراسان ادامه داد: از اواخر پارسال اهمیت شیوع بیماری کرونا، اهمیت برنامهریزی دقیق و سعی همکاران این واحد صنعتی در مسیر انجام مسئولیتهای اجتماعی و امداد به سلامت جامعه، برای ارتقا تولید اکسیژن مایع، هر ماه اکسیژن تولیدی اضافی شرکت را به جهت برطرف کردن نیاز بیمارستانها اختصاص داده شد. حمیدزاده یادآور شد: پیرو شیوع بیماری کرونا، این واحد صنعتی در راستای مسوولیتهای اجتماعی و امداد به تندرست جامعه، ارتقا تولید اکسیژن مایع را در دستور فعالیت قرار داده هست و هر ماه اکسیژن تولیدی مازاد کمپانی را برای برطرف کردن نیاز بیمارستان ها اختصاص میدهد. روش های ذخیره سازی گاز اکسیژن شامل مخازن اکسیژن حساس فشار بالا، کربوژن ها و ترکیبات شیمیایی است. حال ما بایستی اکسیژن و نیتروژن را از همین گاز ( در واقع هوای مایع شده ) انقطاع کنیم. قبل از این که وارد مراحل ی به اصطلاح خنک کردن هوا بشیم و سوز و سرما سازی و انبساط تراکم را آغاز کنیم در آغاز بایستی اولی کاری که می کنیم , مخازن اکسیژن مایع فروش رطوبت و co و co2 موجود در هوا را ازش قطع کنیم. در همین شرایط اهمیت نزدیک کردن شعله ، خاک اره یا این که گرد زغال منفجر می شود . گاز اکسیژن تجویز شده یک منشا گاز اضافی بر میزان اکسیژن موجود در هوا هست که بیماری که مبتلا هیپوکسمی شده و بدنش به هر دلیلی نمی تواند میزان اکسیژن آیتم نیاز خویش را تامین نماید کمک می کند. گفتنی است واحد اکسیژن شماره ۲ فولاد خراسان در سال ۱۳۹۶ به بهره برداری رسید. مجتمع فولاد خراسان حساس دو واحد اکسیژن هر کدام حساس گنجایش ۴۷۰۰ و ۶۵۰۰ نرمال متر مکعب بر ساعت میباشد که برای تامین اکسیژن آیتم نیاز واحدهای نورد و ذوب احداث شده است. به گزارش قدس آنلاین، علیرضا حمیدزاده سرپرست ایجاد واحد اکسیژن کمپانی مجتمع فولاد خراسان گفت: به جهت برطرف کردن نگرانی هموطنان از کمبود این نیاز حیاتی، مجتمع از ابتدای شیوع بیماری کرونا حدود یک هزار بدن اکسیژن مایع تولیدی همین واحد را اصلی خلوص دستکم ۹۹.۸ درصد به بیمارستانهای مرزوبوم به خصوص شهرهای نیشابور، مشهد، تربت حیدریه و تهران ارسال کرده است. برای افرادی که هر گونه نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در گزینه چگونگی به کارگیری از اکسیژن مایع ژاپن ، شما ممکن است می توانید اساسی ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر