این ایسیو از مدل بایفول (دوگانه سوز) است. این دسته ECUها بر روی 206هایی که حیاتی موتور TU5 با حجم 1587 سی سی از دسته دوگانه سوز آیتم به کارگیری قرار گرفته اند. نکته: همین ECUها در اتومبیل های دوگانه اساسی ECU گاز SAX500 مورد استعمال قرار گرفته اند. کاربرد در اتومبیل های: سمند 89 و 90 بنزین سوز و فاقد ایموبلایزر، سمند گونه 90 بنزین سوز و کلیدی ایموبلایزر، سمند دسته 90 و 91 بایفول (دوگانه سوز) و فاید ایموبلایزر، سمند های حساس موتور EF7 (موتور ملی). مهارت یگانه در حل موضوع جدید و چالش بر انگیز دارند. البته انتخاب دورههای مهارت آموزی نباید صرفا براساس ارزش باشد بلکه جزئیات فراوان دیگری نیز می بایست موردتوجه باشد. حیاتی دقت به ارتقا فراوان ایجاد و مونتاژ اشکال ماشین ایرانی و خارجی و استقبال مردمان کشور‌ایران برای خرید خودرو شخصی که بر شالوده آمار قانونی درصد تعداد خانواده هائی که در سال 1395 مالک خودرو بوده اند نسبت به 20 سال قبل بیش از 3 برابر شده و طی 20 سال آتی تعداد ماشین ها در ایران 5/2 برابر خواهد شد و به 50 میلیون اتومبیل خواهد رسید. ECU در آن زمان امنیت خودرو ها را تامین می کرد. بد وجود ندارد به این نکته هم اشاره کنیم که قدمت اثرگذار خودروها بر شالوده استاندارد جهانی بین 7 تا 10 سال است البته در مملکت ما خودروها به طور میانگین دربین 15 تا 25 سال آیتم به کارگیری قرار می گیرند که در سرانجام سرانه تعمیرات ECU در مرز و بوم ما در مقایسه دارای میانگین جهانی اکثر است و از مشاهدات میدانی هم می توان به همین نتیجه رسید بازار همین شغل به این زودی اشباع نخواهد شد. بوش 7.4.4: تولیدات قبل از 85. روزنه گاز آن از نوع برقی و درپوش آن دارای خار حفظ کننده است. آشنائی مقدماتی حیاتی سیستم انژکتور اتومبیل و آشنایی اشکال سنسورهای دارای ارتباط به ای سی یو مثل سنسور دریچه گاز معمولی،دریچه گازبرقی، پدال گاز برقی،استپرموتور، سنسور فشار منیفولد، سنسور دستور هیدرولیک، سنسور پدال کلاچ، سنسور دمای آب و ایسیو والئو پژو … بازار فعالیت اشباع نشده و نبود نیروی کارشناس و رشته ای نشان از عمر کوتاه ایسیو می دهد. این دسته ECUها بنزین سوز می باشد. از همین دسته ECUها در پژو 206های تیپ 4 نیز به کار گیری شده است. نکته: همین جور ECUها در سمندهای حساس موتور EF7 (موتور ملی) مورد به کارگیری عکس ایسیو خودرو قرار گرفته اند. زیمنس: این شرکت آلمانی سابقه اکثری در ایجاد اشکال ECU دارد.

ایندکسر