می توان در این جور کارتهای کلش رویال واحد Log را اهمیت Snowball جایگزین کرد. مخلوط Snowball و Ram Rider از گزاره کاربردیترین و قویترین ترکیبهای کارتی موجود در بازی است. در درمقابل Pekka، واحد Royal Giant خویش را اهمیت Guards جفت کنید، تا از او در مقابل تیغههای مرگبار مراقبت نمایند. مثل گونه ۲.۶ Hog، در روزگار به کارگیری از Ice Golem خود محتاطانه خلق کرده و اطمینان حاصل نمائید که در جای دیگری به او نیاز نخواهید خرید جم گیم سیتی داشت. منظورم از فشار این است که درصورتیکه رقیب شما در بخشهای پشتی خویش سرمایهگذاری کرده، از ارسال یک Hog به پشت خط دفاعی او نترسید یا این که به هیچ عنوان خطهای خویش را به صورت تمام تغییر‌و تحول دهید. فاصله واحدهای خود در خط دفاع را رعایت نمائید تا از دادن مقادیر سم/رعد و الکتریسیته به آنان پرهیز کنید. همانطور که گفته شد در بازی کلش رویال یک‌سری کارت وجود دارااست که در دسته های متفاوت تقسیم بندی شده اند. در قسمتی از بازی کش رویال، مسابقات بقیه بازیکن ها قرار دارااست که به تی وی رویال پر اسم و رسم است. در واقع، آنها در یک لحظه صرفا میتوانند به صورت همزمان، به یک واحد شلیک کنند. در آیتم مدیر کارتها نیز دوچندان حساس میباشد که در همین دسته، کارتهای خویش را بیرون نیندازید زیرا برای آسیبرسانی به معاند فقط Cannon و Musketeer را در دستانتان دارید، فقط Musketeer می تواند اصلی معاندان هوایی بجنگد و Ice Golem صرفا واحد تانک شما است. در عاقبت در مدت زمان کمتری کارت های مضاعف بیشتری بدست آورد که حیاتی آن کارت ها می توان لول نیروهای خود آپدیت کرد. این مدل کارتها همینطور در علیه بعضی دستههای مختص به نقص‌ برخورده و به جهت رویارویی دارای آنها بایستی یه شیوهای یگانه بازی کنید. در نزاع اهمیت Golem، همانند X-bowها، باید دارای قرار دادن یک Royal Giant روی پل در سمت دیگر خط، سرمایهگذاری آن‌ها را به خطر بیندازید. سوییچ برد در به کار گیری از این مدل کارتهای کلش رویال آن بوده که فشار را روی حریف نگه دارید و حواستان به طلسمهای کوچک آن‌ها هم باشد چون به آسانی میتوانند اصلیترین مهاجمان شما به این معنی که Spear Goblinها و Batها را از در میان ببرند. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها دوچندان بیشتر در گزینه خرید جم از وب سایت گارنا لطفا به مشاهده از وب تارنما ما.

ایندکسر