همین اسید در عمده مواقع به عنوان حشرهکش، ماده ضدعفونیکننده، ماده بازدارنده شعله، پیش ساز مواد شیمیایی دیگر، جاذب نوترون و … چکيده : پیش زمینه: اکتروپیون سرویکس نیاز به درمان ندارد مگر ترشحات موکوییدی فراوان¸ لکه بینی¸خونریزی آنگاه از نزدیکی.بوریک اسید روشی میباشد که تا کنون جهت معالجه در همین حوزه استفاده نشده است.هدف: هدف از این مطالعه مشخص و معلوم کردن کارایی بوریک اسید در معالجه اکتروپیون در بیماران ترشحات واژینال مزمن و کولپوسکوپی نرمال ست.روش: در ابن مطالعه مداخله ای دو سویه روشن دل ۴۰ مریض اهمیت اکتروپیون و ترشحات مزمن و کولپوسکوپی نرمال تعیین و به دو گروه تقسیم شدند که یک تیم ذیل درمان دارای کپسول واژینال بوریک اسید ۶۰۰ میلی گرمی و گروه دیگر ذیل درمان اهمیت کپسول واژینال پلاسبو شبی یک عدد به مدت ۲۱ شب قرار گرفتند.که آن‌گاه از این برهه زمانی میزان اکتروپیون و میزان ترشحات در بین دو تیم مقایسه گردید.نتیجه: همین مطالعه مقایسه دو تیم مصرف کننده اسید بوریک وپلاسبو بود. دلایل جانبی احتمالی می تواند شامل تحریک پوست گوش خارجی باشد، که ممکن می باشد سبب ساخت ناراحتی، درد، یا خارش شود. هم آنتیبیوتیکها و هم آنتیسپتیکهای موضعی، میکروارگانیسمهایی را که ممکن هست مسوول ساخت عفونت باشند، از دربین برده یا این که رویش آنان را متوقف میکنند. همچنین ممکن هست ناراحتی گوش (درد، تحریک و خونریزی) کمتر، و بهبود بیشتری در شنوایی کلیدی آنتیبیوتیکهای موضعی در مقایسه مهم اسید بوریک ساخت شود. همچنین به عنوان ماده تشکیل دهنده اکثری از مواد معدنی طبیعی وجود دارااست – بوراکس ، بوراكیت ، یكلكسیت (بوروناتروكالسیت) و اسيد بوريك للصراصير كلممنیت. اسید بوریک طبیعی که حیاتی نام ساسولیت نیز مشهور میباشد ، بخش اعظم در مناطق آتشفشانی یافت می شود. همین ماده شیمیایی پرکاربرد که به جهت اولی بار بوسیله شیمیدانی آلمانی به اسم ویلیام هومبرگ کشف شد، طبق معمول از واکنش بوراکس با یک اسید معدنی نظیر هیدروکلریک اسید یا این که سولفوریک اسید ایجاد میشود. بوریک اسید به تیتر حشره کش به جهت او‌لین توشه در سال 1984 درآمریکا برای کنترل سوسری، موریانه ها، مورچه های آتشی کک و ماهی نقره ای مورد استعمال قرار گرفت. اسید بوریک اولین بار بوسیله ویلیام هومبرگ (Wilhelm Homberg) شناسایی شد. 4. همینطور میتوان اشاره کرد که اسید بوریک در پیریدین یه خرده محلول است در حالی که حلالیت پاره ای در استون دارد. همین ماده در آب حل می شود که حلالیت آن در آب به دما، غلظت و pH بستگی دارد، به جهت نمونه دارای افزایش دما، حلالیت آن در آب به سرعت ارتقاء می یابد.اسید بوریک در دمای 236 رتبه سانتی گراد ذوب می شود. بد وجود ندارد بدانید که دمای جوش همین ماده صد و هفتاد جايگاه سلسیوس و دمای ذوبش هم سیصد سکو سلسیوس است. بعضا از آنتیبیوتیکها و آنتیسپتیکها (مانند الکل) میتوانند به جهت گوش داخلی نیز سمی باشند (اتوتوکسیسیتی)، به این معنی که ممکن میباشد منجر از دست رفتن جبرانناپذیر شنوایی (حسیعصبی (sensorineural))، سرگیجه یا این که صدای زنگ در گوش (وزوز گوش (tinnitus)) شوند. به جهت افرادی که هر دسته نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور هدایت در مورد چگونگی به کار گیری از اسید بوریک در صنعت ، شما شاید می توانید اصلی ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر