به کارگیری از شیر فشارشکن در سیستم ها، تاثیرات مثبت و مطلوبی از خویش برجای می گذارد. تفاوت سوم این دو شیر همین هست که شیر فشار شکن نوسانات فشار را نیز از فی مابین میبرد. بدین ترتیب اعتنا به فشار بالا در سیستم اهمیت بوده و بایستی در محل هایی که فشار از حد مورد انتظار عمده است از شیر فشار شکن استعمال گردد. روانکاری و خنک کنندگی قطعات متحرک دستگاه دارای سیرکوله نمودن روغن به وسیله پمپ هیدرولیک گردش روغن صورت میگیرد،که برای تهیه و تنظیم دمای روغن از خنک کننده یا این که گرمکن استعمال میشود. به این گونه که حیاتی عملکرد پمپ هیدرولیک جک به سمت بالا و اصلی کارایی شیربرقی هیدرولیک جک به سمت ذیل ساماندهی میشود. شیر فشارشکن پس از پمپ های هیدرولیک جهت تهیه و تنظیم فشار روغن خروجی پمپ استفاده می شود زیرا فشار مضاعف سیال در سیستم سبب ساز نشتی در اتصالات و ضعف در در دست گرفتن سیستم می شود . یک عدد از ویژگیهای مخصوص بهفرد شیر فشارشکن این میباشد که حتی دارای افت و خیز فشار آب محل ورود (مثلا به 10Bar و یا این که 5Bar)، فشار آب خروجی تغییری نمیکند. کاربر اهمیت به کار گیری از یک آچار آلن، پیچ تعبیه شده در تحت شیر را میچرخاند تا مانومتری که بر بر روی شیر کارگزاشتن است، روی عدد 3Bar تهیه گردد. ما میتوانیم سازه بر نیازمان، فشاری خروجی 1.2 تا 6 توشه را از همین شیر اخذ کنیم. وجود دارند. همین مدل از شیرآلات میراب فشار دوچندان آب ورودی را اثبات یا به فشار کمتری در نصیب خروجی تبدیل میکنند. زمانی که بناست آب از محلی حیاتی طول زیاد، برای مثال یک مخزن بر روی کوه به جایی اصلی طول کاهش نظیر روستایی در دره منتقل شود، فشار متعددی در لوله و خط انتقال تشکیل میشود. وقتی که آب روشن می شود فشار آب موجب گشوده شدن سوپاپ آب می شود و در شرایطی که آب خاموش می باشد فشار هوا اصلی وارد کردن فشار بر بر روی شیر موجب مسدود شدن لوله می شود فشار شکن هیدرولیک برقی . دارای همین وجود فشار شکن وقتی که بخار آب تلاش در فرار و گریز دارد محکم بسته می شود . فرض کنید آب حساس فشار معینی (مثلا 8Bar) در سیستم لولهکشی آتشنشانی ساختمان وجود دارد. ۷٫ شیر جدا و وصل واقع در خروجی شیر فشارشکن را بسته نگه دارید و شیر انقطاع و وصل را آهسته باز کنید. اگر از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در گزینه فشار شکن در هیدرولیک لطفا از ورقه ما بخواهید.

ایندکسر