بهترین محلی که می توانید به جهت هتل خویش تعیین کنید محله دیره دبی میباشد که به دلیل نزدیکی به مکان های گردشگری و کشش های دیدنی دبی دسترسی بهتری دارد.دیره در شرق شهر دبی قرار داراست و در پیشین بهعنوان مرکز شهر شناخته میشد. اهمیت ترین اماکن و گیرایی های گردشگری این شهر موارد زیر می باشند. فصل فصل بهار شاهد بیشترین گردشگر در همین شهر خواهید بود. همین محل، صاحب خانه غرفههای زیادی از کشورهای مختلف جهان است، کشورهایی که هر یک به صورت یک عدد از دیدنیهای معروفشان غرفهای ساختهاند و در آن غرفه اشخاصی سرگرم فروش سوغات آن کشورها هستند. این موزه در محلهای دیرین حیاتی اسم محلهی بستکیه قرار داراست و خود همین محله هم از دیدنیهای دبی به شمار میرود – محلهای که در ادامه به معرفی آن خواهم پرداخت. واقعاً حیف است کلیدی تور دبی به این شهر بروید و صرفاً یک‌سری شب در آن بمانید البته به دیدن اکثری از دیدنیهای دبی از پاراگراف همین دهکدهی جهانی تور دبی چقدر است نروید. حتماًَ نباید برای خرید طلا به همین بازار بروید، میتوانید به آن ناحیه بروید و صرفاً بگردید و از صفای آن منطقه لذت ببرید. به اندازه ست به منطقهی الرأس دبی بروید و سری به همین بازار بزنید، قطعاً پشیمان نخواهید شد. ضمناً همین بازار در کنار یک عدد دیگر از بازارهای دارای شهرت دبی قرار دارد: بازار ادویه – بازاری که در ادامه به معرفی آن خواهم پرداخت. این محلهی قدیمی که قلعهی الفهیدی و موزهی داخل آن را در خود جای داده، به منجر بافت سنتی خویش در تعدادی سال اخیر به یکی از از جاذبههای گردشگری دبی تبدیل شده. همین هتل دوچندان زیباست، نیز درون آن و هم بیروناش، و در جزیرهی نخل تور دبی پاییز واقع شده است. به طور کلی مرکزها تفریحی دبی دوچندان گسترده است و در برگرفته کلیه موضوعات می باشد. ولی از آنجا که جمعیت با همین شهر را مهاجران، کارگران، و گردشگران خارجی تشکیل می دهند، ناگزیر آشنایی و حتی تسلط به لهجه انگلیسی نیز تا حدودی دیده می شود. به هر صورت بافت این محله فراوان جالب و جالب می باشد و این دستور موجب شده که گردشگرانی که از طرز تور دبی به این شهر سفر می کنند یک ساعتی را هم صرف دیدن از این محله کنند.

ایندکسر