فیلد «مدت تصدی» برای همین هست که تصدی فرد در یک سمت مشخص شود. از فهرست «نوع سهام»، سهام یا سرمایه فرد کمپانی را گزینش می نماییم که مشخص و معلوم می کند سهام با اسم یا این که بی نام، سرمایه نقدی یا این که غیر نقدی یا این که غیره باشد. همینطور «از تاریخ» برای همین می باشد که تعداد سهام یا سرمایه شخص ممکن هست در ارتفاع زمان قلیل یا این که دوچندان شود که کلیدی اعتنا به این تغییر در این قسمت ثبت می شود. فیلد «ارزش سهام به ریال» نیز بر شالوده همین که سهام یا سرمایه هست بر شالوده مبلغ هر سهم یا سرمایه پر می شود. در آغاز از فهرست «اشخاص» فردی که اطلاعات سهام یا این که سرمایه وی باید وارد شود تعیین می گردد. در همین برگه سمت شخص در کمپانی یا موسسه ورورد اطلاعات می شود. برای تشکیل و تصویب کمپانی نسبی حضور دست‌کم ۲ نفر آیتم نیاز هست و واجب به ذکر است که پس از ثبت شرکت و در طول حیات و کار کمپانی هم رعایت همین دستکم حتمی است. منظور از شخصیت حقوقی مستقل این است که هر شرکتی که شرکا تاسیس می کنند، جدای از شخصیت افراد موسس و تشکیل دهنده آن، اهمیت یک شخصیت حقوقی مستقل خواهد شد . فیلد «تابعیت» نشان دهنده همین می باشد که فرد شرکت ملیت ایرانی داراست یا این که غیر ایرانی. شرکت تضامنی: این گونه شرکت به جهت انجام امور تجارتی فی مابین 2 نفر یا بیشتر، تشکیل می شود. چنانچه شرکت از جور «شعبه کمپانی خارجی» یا این که «نمایندگی کمپانی خارجی» باشد به جای اظهارنامه یا این که تقاضا طومار می بایست اختیارنامه ثبت شرکت مجازی فعال می شود. قسمت بعدی مربوط به سمت فرد در کمپانی یا این که موسسه است. که به دو نصیب حقیقی و حقوقی تقسیم می شود. 1-هزینه درخواست ثبت که بایستی به اداره تصویب کمپانی ها بپردازید. به طور نمونه به جهت راه و روش اندازی شرکتهایی اهمیت مسئولیت محدود می بایست دستکم 2 نفر کاربر داشته باشید و دست‌کم سرمایه 100 هزار تومانی اعلام کنید. تصویب داده ها به جهت ذخیره دیتاها در این کاغذ می باشد. در همین مرحله به شکل اتومات دیتاها وارد شده ذخیره می همین مسئله منجر آن نمی شود که شما نتوانید داده ها خود را اصلاح نمایید. در صورت نیاز به ذخیره کسانی که تغییر کرده اند می اقتدار از سوییچ “ذخیره افراد تغییر تحول شماره تصویب کمپانی ذوب آهن اصفهان کرده” استفاده کرد. چون در صورتی که در این مورد اعتنا اضطراری را نداشته باشید ممکن است شرکت شما تصویب نشده یا این که در صورت تصویب شدن در ادامه پروسه عمل مهم مشکلاتی مواجه شوید.

ایندکسر