بلندگو معیوب را حذف نمایید و در در ماشین خویش آهنگ پخش کنید و به این توشه دوباره به صداها گوش دهید. درصورتیکه مشکلی در تقویت کننده وجود داشته باشد احتمالاً هنگام پر‌نور نمودن بلندگوهای خود ، یا این که اصلاً هیچ صدایی را نمی شنوید و یا این که حساس میزان مرغوب بودن مضاعف بدی صدا ها به گوش شما خواهند رسید که این امر طبق معمول به عامل عدم وجود فیوز یا خازن است. برای از در بین بردن نویز ناشی از ترکیدگی اثاثیه جانبی، یک خازن دو قطبی ریز در میان سیم برق اسباب جانبی تولید کننده صدا و زمین طولانی تر کنید. صدا شفاف و صاف بیس قابل انعطاف و کوبنده خیلی راضی هستم قیمتش مضاعف شد اما واقعا ارزششو داشت بر روی سیم پک مضاعف دقت نمایید اگه از مارک های بازاری به کار گیری میکنید ۲ گیج اگه از مارک مهم میزان مرغوب بودن لنزا ۴ گیج کافیه. خیلی از مردم، به خطا تصور می‌نمایند که سابووفر دستگاهی حیاتی صدایی بلند و بمبآساست که تمام خودرو را میلرزاند. خیلیها نمیدانند که یک عدد از اصول اولیهی مورد نیاز برای این‌که صدای حقیقی و مهم کیفیت بشنوند، این کارگزاری سابووفر است. این موضوع به ویژه زمانی اصلی پیدا می کند که باندها به سیستم صوتی خودرو با ترازو تبارک مثل آمپلی فایر اتومبیل متصل شوند. پیش از مطالعه ادامه مطلب ما به جهت شما آموزشی در خصوص کارگزاشتن آمپلی فایر و ساب تهیه و تنظیم کرده ایم ، که مطالعه آن هم موثر است. چرا که ساب ووفر صدای بم موزیک را قطع و پخش می نماید و قوی به پخش صداهای در حد میانگین و کوچک نمی باشد. اما قبل از آغاز خرید، مطمئن گردید که بر بر روی اصول نخستین ساب ووفر خویش را خالی کنید، بنابراین می دانید چه چیزی بهتر از حق تقدم شماست. در حقیقت آمپلی فایرهای بد می توانند بر میزان مرغوب بودن صدا تأثیر بگذارند. مولتی متر خویش را در شرایط آماده به عمل و تست جهت دهی قرار قیمت باند ماشین پایونیر 6965 دهید. البته روی طاقچهی اتومبیل هم قابلنصب هستند ولی خوب تر میباشد به جهت این قسمت اسپیکرهای بیضی تنظیم کنید؛ چراکه اقتدار خروجی آن بهعنوان اسپیکر مهم کم هست درنتیجه خوب تر است بهعنوان اسپیکرهای درب اتومبیل مورداستفاده قرار گیرد.

ایندکسر