پی بردن تفاوتهای در میان هدایای شرکتی و هدایای تبلیغاتی برای داشتن بازاریابی موثر، به جهت موسسه ها ریز و تبارک مضاعف حساس است. ارائهی هدایای شرکتی و هدایای تبلیغاتی جزو این راهکارهای خلاقانه و مقرون به صرفه است، اما برای اجرای موثر آن ها باید شعور روشنی از تفاوتهای هدایای سازمانی چیست آن ها داشته باشیم. پس از گذشت یک سال دیگر از همکاری هر کارمند اهمیت یک مجموعه، مدیر عامل میتواند به تیتر تشکر از این همکاری مفید، هدیهای قشنگ به جهت او و سایر افراد تیم تهیه کند. اسپیکر تبلیغاتی در شکل، ترازو و امکانات گوناگونی ساخت میشوند؛ پس به راحتی میتوانید بسته به بودجهای که کنار گذاشتهاید بهترین آیتم را تعیین کنید. شما میتوانید حساس به کار گیری از همین هدیه های تبلیغاتی، فولدر کاتالوگ محصولات خود را نیز در اختیار مشتریان قرار بدهید و آنان را از خدمات و یا محصولات جدید خود آگاه سازید. این فعالیت منجر می گردد تا در هزینه های چاپ فیزیکی کاتالوگ نیز صرفه جویی شود و همینطور این مبادرت دوست دار محفظه زیست است. همچنین همین شرکت به خاطر فروش غیر حضوری که داراست دوچندان مطلوب به جهت ارشدهای یک اداره یا سازمان است چرا که به طور معمول همین اشخاص مدام دچار مشغلههای کاری هستند و فرصتی برای جست و جو در خیابانها و یا بازار را ندارند به این استدلال همیشه عملکرد می‌نمایند این عمل را به کسی دیگر بسپارند که مدام هم از خرید کردن آن ها راضی نیستند. هدایای تبلیغاتی می بایست زیبایی شناختی، خلاقانه و همچنین کاربردی و موءثر در هدایای سازمانی روز زن زندگی روزانه باشند. دیدنی است بدانید اولی هدایای تبلیغاتی دکمههای یادبودی بودند که در قرن 18 میلادی در ایالت متحده جهت برگزاری ژورنال انتخابات واشینگتن اهدا شد. علت یکسان بودن هدیهها این است که به آنان بفهمانید که همهی شما برای من در یک شان و رده می باشید و هیچ تفاوتی به جهت شما قائل نیستم.

ایندکسر