زمانی مورچه غده سمی خود را منقبض می کند ، اسید فرمیک ذخیره شده در این غده سمی اصلی ساخت گزش وارد بدن تهاجمی میگردد ، و (تا برخی از گونه ها تا یک متر فاصله) به سمت حمله کنندگان مورچه خارج می رود. این اسید نباید در معرض تماس حساس پوست و دیده قرار بگیرد، درغیر همین رخ به استدلال اسیدی بودنش ممکن می باشد سوختگی و زخم های شدیدی به بدن وارد نماید حتی بخار آن نیز می تواند مشکلات بسیاری برای چشم و بینایی شخص ایجاد کند. تولید اسید فرمیک از راه واکنش های شیمیایی راه و روش سخت ودشواری وجود ندارد فقط به اندازه است متانول و منواکسید کربن را در معرض تماس حساس یک باز قدرتمند چون منواکسید سدیم قرار بدهید تا با هم واکنش شیمیایی داشته باشند و وقتی که دمای این واکنش به 40 رتبه رسد از هیدرولیز متیل فرمات به وجود آمده، اسید فرمیک ساخته خواهد شد.اما به شیوه طبیعی اسید فرمیک در برگ گیاه گزنه، نیش زنبود و تن مورچه ساخت و ساخته خواهد شد. اسید فرمیک یا این که به اصطلاح جوهر مورچه که روغن مورچه نیز به آن گفته میشود، یک مایع فارغ از رنگ هست و در دمای اتاق دارای بوی تند و زننده میباشد. مورچه ها و هیچ حشراتی تولید ادرار مایع می کنند چون این فعالیت باعث از دست دادن آب متعددی از آنها می شود. اسید فرمیک نیز در شرایط طبیعی در گزنه گزنده ها وجود دارد و در اثر احساس سوزش در تماس حیاتی آنها حساس میگردد. یون فرمت فرمول HCOO− دارد. اسید فرمیک (Formic acid)، جوهر مورچه یا اسید متانوئیک به طور سیستماتیک، بی آلایش ترین اسید کربوکسیلیک میباشد و حیاتی فرمول شیمیایی HCOOH است. مورچه های چوبی از می توانند این ماده شیمیایی را بر روی طعمه خویش یا به جهت دفاع از لانه اسپری کنند. ولی تماس حساس غلظت های بالای همین ماده به ادله خواص خورندگی که دارد می تواند خطرناک باشد. اسید فرمیک مهم وجود این‌که خاصیت اسیدی دوچندان پایینی داراست ولی در جور بندی اسیدها قرار گرفته است. این محلول از اسید استیک و پراکسید هیدروژن دارای کاتالیزور اسید تولید می شود و همیشه در محلول های تثبیت شده حاوی اسید استیک، پراکسید هیدروژن و آب به فروش می رسد. یکی از دیگر از روش های ایجاد اسید فرمیک، هیدرولیز نمک فرمات در محیط اسیدی است. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات بسیار بخش اعظم در آیتم قیمت اسید فرمیک سوئدی لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.

ایندکسر