در فصل ششم، قدمی در مسیر صحیح برداشته شد و قابلیت کار نمودن بخشهایی از دلیل به شکل مستقل از دامنه و در حیث گرفتن الگوریتمهای بهینهتر آماده شد. روشهای ابتکاری مقادیر کمینه مانده و جايگاه (Degree)، روشهای مستقل از دامنه به جهت تصمیمگیری در همین خصوص هستند که چه میزان بعدی به جهت یک متغیر دیتا شده در یک جستجوی پسگرد انتخاب شود. در یک محفظه مشاهدهپذیر ناقص، تنها تعیین یک عامل برای بازنمایی آنچه درباره حالت فعلی می‌داند همین می باشد که کل حالتهای عینی ممکن را فهرست کند. پسگرد یا بازگشت به عقب هنگامی حادثه میافتد که نتوان هیچ تکلیف رسمی به جهت یک متغیر پیدا کرد. اینترنت Archive یک تارنما اینترنتی غیرانتفاعی میباشد که کاربران میتوانند اشکال کتابهای متعدد الکترونیکی، صوتی، ویدئویی و موارد دیگر را از آن بهصورت رایگان دانلود کنند. به جهت سفارش مکتوب دانشگاهی، میتوانید بهراحتی به وب سایت خرید کردن کتاب دانشگاهی مراجعه کرده و ضمن مرور نمودن عناوین متفاوت کتابها، بهترین و مناسبترین کتاب موردنظر خویش را خریداری کنید. لازم به ذکر هست که همین وبسایت بهصورت پیشفرض به گویش روسی تهیه شده است، البته شما میتوانید برای تسهیل عمل خویش از گوشه سمت راست بالای صفحه، لهجه آن را به کتاب دانشگاهی سیالات انگلیسی تغییر‌و تحول دهید. همینطور مکتوب های امداد درسی و کنکوری در همین وب سایت قرار گرفته است. روش ابتکاری کمترین مقدار محدود کننده (Least Constraining Value) به تصمیمگیری در این خصوص کمک می کند که به جهت یک متغیر داده شده اولیه از کدام میزان به کارگیری شود. به حیث می رسد انسانها تدبیر دارا‌هستند و آنچه میدانند به آنان کمک می‌نماید تا کارهایی را انجام دهند. این شیوه تقریباً کارآمد خواهد بود، در صورتی که بتوان یک مجموعه برش کتاب دانشگاهی نوشهر را پیدا کرد. یک ماه پس از اتمام روزگار قید شده کمیته هیچگونه حمایتی در مورد کتاب نخواهد داشت، مگر در شرایط استثنایی و به تشخیص و صلاحدید اکثریت اعضا.

ایندکسر