از بارز ترین تفاوت ها بین داکت اسپلیت اینورتر دار و ساده می قدرت به سرعت متغیر آن اشاره نمود که در داکت اسپلیت از گونه ساده همین شتاب اثبات می باشد. داکت اسپلیت دارای دقت به تفاوت هایی که اصلی کولر گازی دارد، می تواند جایگزین قابل قبولی برای سیستم گرمایشی و سرمایشی مجتمع های مسکونی شما به حساب می آید. آلیاژ استعمال شده در طراحی کندانسور به نوع ای می باشد که ضد زنگ و خوردگی باشد و بهترین انتقال حرارت را داشته باشد. ولی حتی المقدور نباید درجهی ترموستات را روی پایینترین حد آن گذاشت، چرا که به این رخ زمان کار کولر طولانی شده و مصرف انرژی آن ارتقاء می یابد. کویل برقی: به کارگیری از کویل برقی در داکت اسپلیت ها بمنظور تامین گرمایش به ندرت حادثه می افتد و مصرف الکتریسیته بالایی را هم بهمراه دارد. و دوم همین که به برق مصرفی و بازده سیستم اعتنا حتمی را داشته باشید. شیوه دیگر همین می باشد که به جهت روشنایی به جای لامپهای رشتهای از لامپهای فلوئورسنت که انرژی مصرفی و اتلاف گرمایی آن ها کاهش هست به کارگیری شود. برای رابطه از لوله های مسی به کار گیری می شود. برای بهره برداری درست از کولر و تولید وضعیت مطلوب در اتاق، مطلقا بایستی از ترموستات به کار گیری شود. فقط باید اطمینان حاصل کرد که آیا مزایای دستگاه گزینه حیث نسبت به معایب آن برتری داشته یا خیر. به جهت بهره مندی از بالاترین عملکرد سیستم داکت بایستی اجرای کانالکشی و لولهمسی توسط اشخاص داکت اسپلیت کانالی کارآزموده انجام شود. دارای حداکثر بهره مندی از روشنایی روز کارایی گردد نیاز به روشن کردن لامپ کمتر شود. 2.در مقایسه مهم مینی چیلر یا چیلر مصرف الکتریسیته آن تا حدودی فراتر می باشد اما نسبت به اسپلیت دیواری مصرف الکتریسیته آن کمتر می باشد. بهترین مکان به جهت دریچه مکش 70 سانتی متر تا یک متر از زیر زمین میباشد. بر پایه پارامترهای اثر گذاری گذار در هزینههای الکتریسیته که متنوع میباشد، به طور متوسط دربین ۱۰ تا ۱۵ % نسبت به هم متفاوت میباشد. این دستگاه به طور کلی از یک هواساز و یک کندانسور تشکیل شده هست و بوسیله مجموعه ای از لولههای مسی بهم متصل شده اند. 3. در اکثر داکت اسپلیتها صدای دستگاه آزاردهنده میباشد. تهیه دمای نقطهی آسایش برای هر خانواده نسبت به حالت جغرافیایی (دما و رطوبت هوا) و همینطور طبع بدنی و عادات متفاوت می باشد که در ارتفاع مدت پر‌نور بودن دستگاه اثر گذار است. در اینجا اکثر به بررسی وب سایت داکت اسپلیت دایکین قیمت.

ایندکسر