پس از انجام عملیات رنگ و خارج آوردنِ روزنه داکت اسپلیت از کوره ی رنگ، به جهت پیشگیری از هرکونه خطرِ احتمالی در دوران نقل و انتقال روزنه داکت اسپلیت به سمت پروژه و یا این که در روند انبارداری، بایستی فورا پس از رنگ کاری روزنه داکت اسپلیت مشبک وزنه ای را در باطن پوشش های مشمایی کلفت و ضربه گیر، کاور نمود تا زمان فرارسیدنِ روزگار نصب دریچه داکت اسپلیت مشبک وزنه ای هیچ زخم یا صدمه ای متوجهِ بدنه ی دریچه داکت اسپلیت نگردد. چنانچه دستگاه داکت اسپلیت نیاز به تامین هوای نو جهت محفظه ی خود داشته باشد و مسافت ی دربی که قرار می باشد بصورت وزنه ای به جهت بازدیدِ آن تعبیه گردد به میزانی باشد که به راحتی درب را بصورت وزنه ای جابجا کرد و دوباره در محل خود جانمایی نمود، می اقتدار از دریچه داکت اسپلیت مشبک وزنه ای بعنوان یک آیتم مناسب با امکان تامین هوای تازه استفاده نمود. ابعاد نصیب فرورونده روزنه مشاهده داکت اسپلیت آهنی،باید در حدِ یک سانت کاهش از ابعادِ تودرتوی قاب دریچه مشاهده داکت اسپلیت باشد تا روزنه بازدید داکت اسپلیت به راحتی در محل خود کارگزاری و تعبیه گردد. جور بازشوندگیِ درب های دریچه داکت اسپلیت پلاستیکی همچون انواع فلزی و چوبی می تواند بصورت وزنه ای و لولایی باشد.انتخاب نوع درب روزنه داکت اسپلیت نیز به سلیقه کاربر و نیز به الزامات محیطی بستگی دارد. پس از انجام عملیات رنگ و بیرون نمونِ روزنه داکت اسپلیت مشبک آلومینیومی لولایی از کوره ی رنگ،برای دوری از هرگونه خط و خشِ احتمالی در زمانه انتقال روزنه بر روی سطح های روزنه داکت اسپلیت،باید از پوششِ ضربه گیرِ مشمایی به کارگیری نمود. کالا دریچه مشاهده داکت اسپلیت گل سقفی تماما از آلومینیوم بوده و بسته به بعد ها روزنه مشاهده داکت اسپلیت می توان ضخامت ورقِ درب آن را فراتر انتخاب نمود. کالا درب دریچه داکت اسپلیت مشبک وزنه ای از ورق آلومینیوم می باشد.ضخامت همین ورق آلومینیوم برای انواع دریچه داکت اسپلیت مشبک وزنه ای در ابعادِ متوسط و تحت در حد یک میلیمتر و به جهت بعد ها پهناور تر این ضخامت ورق هم بخش اعظم می گردد.ابعاد این درب دقیقا از میزان ابعادِ داخلیِ فریم منشعب می شود.با دقت به این که گونه درب بازدیدبازدید داکت اسپلیت مشبک وزنه ای می باشد نوعِ پروفیلِ قاب دریچه داکت اسپلیت طوری طراحی شده میباشد که حالتِ سه پَریِ کادر به راحتی امکانِ نشیمن درب را بر روی نصیب داخلیِ قاب روزنه داکت اسپلیت امکانپذیر می کند.در واقع پس از استحصال بعد ها درب دریچه داکت اسپلیت می بایست نسبت به ایجاد و تعبیه ی فضای شبکه لانه زنبوری بر بر روی بدنه ی درب روزنه داکت اسپلیت می رسد.محل جانماییِ همین کانال دقیقا بر شالوده نیاز دستگاه داکت اسپلیت مشخص می گردد.این کانال ی لانه زنبوری هم می تواند در آکسِ طولیِ درب دریچه داکت اسپلیت و نیز در قسمت لبه های کناریِ درب روزنه داکت اسپلیت جانمایی شود. از دریچه های مشاهده رایزرهای فاضلاب، شیرفلکه ها و تجهیزات کارگزاشتن شده جهت کنترل حرفه کویل ها یا این که داکت اسپلیت ها، رایزرهای برق، تلفن، آنتن و سیستم های اطفاء حریق، تابلوهای برق، جعبه های تقسیم و جعبه هاب کنترلی، کانال کنترلی و سیستم های تلفن داخلی به کار گیری می شود. حیاتی اتمام تولید فریم،نوبت به ساخت درب دریچه داکت اسپلیت می رسد.برای تولید درب دریچه داکت اسپلیت گل سقفی لولایی بایستی به بعدها داخلیِ کادر دقت نمود.در واقع سایز درب به مقدار دو میلیمتر از هر بُعد نسبت به ابعاد داخلی قاب کوچکتر در لحاظ گرفته می شود.جنس درب روزنه داکت اسپلیت از ورق آلومینیومی مهم ضخامت یک میلیمتر می باشد.با استحصال بعد ها درب،نسبت به برش ورق درب دریچه داکت اسپلیت مبادرت می کنیم.پس از برش ورق درب دریچه داکت اسپلیت بایستی یک شیار محیطی بر روی بدنه درب دریچه داکت اسپلیت ساخت نماییم.پس از تعبیه ی شیار یا این که گُلِ دریچه داکت اسپلیت، مهم خم کاریِ حاشیه ورق درب، ساختار درب روزنه داکت اسپلیت شکل می گیرد. در اینجا اکثر به بررسی وب تارنما دریچه داکت.

ایندکسر