در برخی افراد یک عدد از این پره ها یا این که هر دوی آن ها بزرگتر بوده یا بافت نرمتر داشته و بدین ترتیب هنگامی که بطن چپ منقبض می شود و دریچه ها بسته می شوند، پره های روزنه بجای گرفتن رخ قیفی رخ نرمال، به سمت عقب و به درون دهلیز چپ (مانند یک چتر نجات به درون ) خمیده می شوند ( افتادگی یا این که پرولاپس) و همین ناهنجاری بسته شدن دریچه میترال قلبی را پرولاپس دریچه میترال یا این که به اصطلاح پزشکان ( ام وی پی ) میگویند. اهمیت این اکنون ، هرچقدر خیره کننده به نظر برسد ، یک تفسیر ساده و منطقی وجود داراست که می بایست آن را برای شما بسیار روشن خیس کند: دیافراگم کسری است. و منجر می شود که همانند دریچه های سقفی گرد تخت و پر رنگ هوای خروجی از این دریچه ها به رخ همگن در ۳۶۰ درجه منتشر می شود. در این زمان، از دستگاهی استعمال می گردد که به جای قلب خون را در تن میچرخاند و به جای ریه، به آن اکسیژن بیشتر میکند. همین طولانی تر کاری بطن چپ به مرور زمان باعث تغییراتی در ماهیچه قلب و تغذیه آن میشود. روزنه دیافراگم را می اقتدار دهانه ای در لنز تمجید کرد که نور از آن عبور می نماید و وارد دوربین می شود. ولی در برخی از موردها برای توجه عمده از اکو مری به کار گیری می شود که روش به عبارتی نحوه است منتها به جای این که از روی قفسه سینه انجام شود، پس از بیهوشی موقتی از روش دهان وارد مری شما شده و در آنجا از نمای نزدیکتری به قلب نگاه مینمایند و ترازو گیری ها انجام دریچه سقفی هوا میشود. وظیفه دریچه میترال این است که به هنگام انقباض بطن چپ، به طور تمام بسته شود تا خون از حفره بطن چپ، بدون پس زدن به حفره پیشین یعنی دهلیز چپ، وارد آئورت شود. چگونه نارسایی میترال را تشخیص دهیم؟ 1. او‌لین جایی که شک وتردید به نارسایی میترال می شود وقتی میباشد که دکتر معالج شما در معاینه قلب با موبایل پزشکی، صدای اضافه ای میشنود. اغلب اشخاص دچار شلی روزنه میترال نیاز به هیچ تغییری در طریق زندگی خود نبوده و هیچ محدودیتی در مصرف طعام یا این که کار بدنی ندارند. درصورتیکه نارسایی میترال شدید باشد ممکن است بیمار تهی دست جراحی برای ترمیم یا تعویض روزنه میترال باشد تا از پیدایش نارسایی میترال از قبیل سکته مغزی خودداری شود. اکثر افراد اهمیت نارسایی میترال، علامت خاصی ندارند. در صورتی که این مقدار ناکفایتی خفیف باشد و ترقی نکند به جهت بیمار پیامد خاصی نخواهد داشت. این نکته را در حیث داشته باشید که دریچه های خورشیدی رتبه یک قابلیت رنگ پذیری دارا‌هستند در حالی که روزنه های خورشیدی سکو دو اصلاً قابلیت و امکان رنگ پذیری ندارند. در تصویر بالا می بینید که دختر در کانون دقت می باشد و روشن به لحاظ می برسد ، در حالی که پس راستا تماما از فوکوس خارج شده است. در فعالیت ترمیم، جراح کارایی میکند دریچه خویش مریض را به گونه ای تغییر‌و تحول شکل دهد که کامل بسته شده و میزان پس زدن خون به دهلیز چپ کم شود. برای افرادی که هر جور نگرانی در مورد دقیقا کجا و همینطور هدایت در آیتم چگونگی استعمال از دریچه کولر سقفی اصفهان ، شما ممکن است می توانید دارای ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر