معالجه زد خورد دریچه به صورت مداخله ای می باشد و در رخ شدید شدن تنگی و کمتر قابل دقت سطح دریچه که توسط اکوکاردیوگرافی میزان گیری می شود.، مریض کاندید مداخلات می شود. اشخاصی که در جریان تست ورزش دچار درد قفسه سینه، تنگی نفس و یا این که ضعف شدید شوند، در معرض خطر ابتلاء به عوارض این بیماری هستند و بایستی پایین معالجه قرار بگیرند. نتیجه های نشان دادند که کلیدی دقت به پارامترهای راندمان تخلیه رسوب و نسبت وزن رسوبات خروجی از مخزن به حجم آب خروجی و وجود آب کافی در مخزن به جهت خروج جریان گل آلود، می توان بهترین آیتم و عملکرد بهینه دریچه های تخلیه تحتانی را انتخاب کرد. گشودن روزنه های تحتانی سد، طرز همگانی تخلیه همین جریانها و محافظت حجم مفید مخزن میباشد. در همین تحقیق، پیشروی جریان گل آلود در مخزن سد سفیدرود و میزان تأثیر روزنه های تحتانی سد بر تخلیه جریان گل آلود در سناریوهای گوناگون دارای استفاده از دسته Mike3 گزینه چک کردن قرار گرفت. در طول همین تست، متخصصین یک دستگاه یگانه به نام ترانسدیوسر را بر بر روی سینه شما نگه می دارند. در این مقاله تلاش کردیم تا شما را دارای بیماری تنگی دریچه میترال آشنا نماییم و از نشانه ها و طریق های آن بگوییم. جراحان به ندرت برای درمان نقص‌ باریک شدن روزنه آئورت، آن را تعمیر می نمایند و در شرایط عمومی درمان همین بیماری نیاز به ردوبدل روزنه آئورت دارد. یک عدد دیگر از نکات قابل ذکر در بیماران تنگی میترال آرتیمی و نامنظم بودن ضربان قلب هست و نیاز به درمان اصلی وارفارین (آنتی کواگولانت) می باشد که از تولید لخته در دهلیز چپ و تولید سکته های مغزی در همین راستا جلوگیری می کند. یک جراح قلب خوب حیاتی به کارگیری از جراحی قلب دست کم تهاجمی از نحوه برشی کوچک دو تا سه اینچی، دریچه میترال را ترمیم یا جایگزین خواهد کرد. طریق دیگر جراحی قلب گشوده و بده بستان دریچه می باشد. تنگي دريچه آئورت يکي از شايعترين و خطرناکترين دلایل مربوط به دريچههاي قلب است. شیوه های معالجه نارسایی دریچه میترال به شدت بیماری بستگی داشته و به هر کدام از بیماران ممکن است یک طرز جراحی دریچه خطی هواکش سفارش شود.

ایندکسر