طلاق از طرف زن در بسیاری از موارد پیش می آید. در کشور ما طبق قانون حق طلاق با مرد است اما در یک سری موارد و شرایط خاص می تواند حق طلاق با زن باشد.

طلاق چه از طرف زن باشد یا مرد بعد از طلاق زن و شوهر هیچ حق و حقوقی نسبت به یکدیگر ندارند.

در اینجا قصد داریم در مورد علت های طلاق از طرف زن و مراحل ان با شما صحبت کنیم.

دلایل طلاق از طرف زن:

طلاق در بسیاری از موارد توسط یکی از زن یا شوهر مطرح می شود.

زن نمی تواند مرد را مجبور به طلاق کند اما در صورت تمایل به طلاق این امکان وجود دارد که درخواست طلاق از طرف زن باشد دادگاه درخواست زوجه را بررسی می کند و در صورت تایید مرد را مجبور به طلاق می کند.

نفقه یعنی خرجی زن بر عهده شوهر اسیت در صورتی که مرد نفقه را پرداخت نکند امکان درخواست طلاق از طرف زوجه وجود دارد که در آن قاضی مرد را مجبور به پرداخت نفقه می کند و اگر مرد حکم را اجرا نکند حکم طلاق صادر می شود.

اگر مرد به مدت طولانی با زن زندگی نکند زن می تواند درخواست طلاق بدهد.

در صورتی که شوهر اعتیاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی داشته باشد به طوری که اساس زندگی را مختل کند درخواست طلاق از طرف زوجه صورت می گیرد.

اگر مرد رفتار غیر قابل تحملی داشته باشد مانند ضرب و شتم یا مرد به بیماری لاعلاجی مبتلا باشد یا بیماری او امکان سرایت به زن را داشته باشد، درخواست طلاق از طرف زن امکان پذیر است.

شرایط طلاق از طرف زن:

در دفترچه ثبت ازدواج بند هایی ذکر شده است که اگر توسط مرد امضا شود و بعد مرد به ان شروط پایبند نباشد می تواند درخواست طلاق از طرف زن صورت بگیرد.

شروطی که در عقدنامه ذکر می شود به شرح زیر می باشند:

ندادن نفقه به زن به مدت شش ماه

بد رفتاری شوهر به حدی که زندگی با او غیر قابل تحمل باشد

دیوانه بودن مرد

در صورتی که شغل مرد به اعتبار و ابرو خانواده زن لطمه وارد کند.

اگر شوهر به 5 سال حبس یا بیشتر از آن محکوم شود.

اگر مرد اعتیاد زیاد داشته باشد

ترک زندگی توسط مرد بدونه عذر موجه

در صورت عقیم بودن مرد

و اگر مرد بدونه اجازه زوجه مجددا ازدواج نماید

و اگر حق طلاق با زن باشد و به ثبت رسیده باشد حتی بدون وجود این شرایط زن می تواند درخواست طلاق بدهد و طلاق از طرف زن صورت بگیرد.

مراحل طلاق از طرف زن:

بهترین راه برای درخواست طلاق از طرف زن اختیار کردن یک وکیل است که در این صورت هیچ نیازی به حضور زن در دادگاه نیست و وکیل از مهریه و نفقه و تمام حقوق زن دفاع می کند.

در صورتی ک زن برای طلاق وکیل اختیار کند باید مراحل زیر بگذراند:

ارائه مدارک به وکیل

توضیح مسائلی که زن را به جدایی وادار کرده است.

بعد از اقدام وکیل با توجه به شرایط زن بدونه نیاز حضوری صیغه طلاق جاری می شود و مدارک به زن تحویل داده می شود.

هزینه طلاق از طرف زن:

هزینه هایی که زن برای رسیدگی به امر طلاق باید بپردازد شامل موارد زیر است:

هزینه آماده کردن و ثبت درخواست

هزینه مشاوره قبل از طلاق

هزینه دادرسی

هزینه اعتراض به رای دادگاه

هزینه جاری شدن صیغه طلاق در دفتر ثبت ازدواج و طلاق

هزینه وکیل

که میزان هر کدام از این هزینه ها متغیر است.

در چه مواردی از لحاظ قانونی زن می تواند درخواست طلاق بدهد؟

درخواست طلاق از طرف زن در یک سری موارد از لحاظ قانونی امکان پذیر است در این جا چند نمونه از موارد را ذکر می کنیم.

در صورتی که زن برای ادامه زندگی با شوهر خود مجبور به تحمل سختی و مشقت فراوان باشد می تواند درخواست طلاق از طرف زن باشد البته باید سختی و مشقت از نظر قاضی قابل قبول باشد.

در صورتی که زن از مرد تنفر شدید داشته باشد که تشخیص این تنفر توسط قاضی امکان پذیر است و بسته به سلیقه قاضی است امکان درخواست طلاق از طرف زوجه وجود دارد در این نوع طلاق زن باید از قسمتی یا کل مهریه خود گذشت کند.

اگر مرد بیشتر از شش ماه نفقه را نداده باشد طلاق از طرف زوجه امکان پذیر است.

در عقد نامه یک سری شروط به صورت چاپی وجود دارد و این امکان هم فراهم است که به صورت دستی شروطی توسط زن در دفتر ثبت ازدواج هنگام عقد ثبت شود.

در صورتی که مرد یکی از این شروط را به جا نیاورد زن بدونه حضور مرد هم میتواند طلاق بگیرد.

اگر حق طلاق با زن باشد که این حق باید هنگام عقد در دفتر ثبت ازدواج در عقدنامه قید شود درخواست طلاق از طرف زوجه امکان پذیر است.

ایندکسر