میتوانند اعتبارات عمرانی گزینه نیاز به جهت احداث و اجرای طرحهای خدمات عمومی را از محل فروش زمین تامین کنند. آژانسهای املاک و بنگاههای معاملات ملکی و همینطور مالکین شخصی که قصد خرید، فروش یا رهن و اجاره ملک دارند، میتوانند اطلاع رسانی ملک خود را شامل آپارتمان مسکونی، تجاری یا اداری، نوساز یا این که کلنگی، مغازه، زمین و ویلا در کیلید تصویب کنند. اما واحد های تجاری در حیث گرفته شده پایین برج ها نظیر پروژه شمیم عفو 3 در صورتی که به قصد شغل ها عمومی آیتم نیاز مردمان خریداری شوند میتواند سودده باشد . اگر قصد سرمایه گذاری در هر یک را دارید میتوانید دارای کارشناسان ما در تهران برج در تماس باشید و داده ها مشاوره ای دریافت فرمایید . هیاتمدیره کمپانی عمران شهرهای نو ماه گذشته اساسی تدوین کردن دستورالعمل واگذاری عرصه مسکنمهر به مالکان، قابلیت و امکان خارج نمودن زمین واحدهای مسکونیمهر از شرایط اجاره ۹۹ساله را تصویب کرد و متن آن را برای باز‌نگری و صادر شدن جواز نهایی، به وزیر راهوشهرسازی به عنوان رئیس مجمع عمومی شرکت ارائه داد. مجوز صادر شده برای تکمیل مالکیت مسکنمهر در شهرهای جدید منجر میشود، واحدهای مسکونیمهر همین مناطق از مزیت بیشتری در مقایسه حیاتی بقیه آپارتمانهای مسکنمهر در دیگر شهرها فروش زمین برنجکاری در گیلان برخوردار شوند. انتظار می رود اقتصاد ترکیه اهمیت پیشرفتهای جدید کلیدی شتاب بیشتری رشد کند. گروه مسکن، فرید قدیری: وزیر راهوشهرسازی مهم توصیه شرکت عمران شهرهای تازه به جهت «فروش زمینهای ۹۹ساله به صاحبان واحدهای مسکونیمهر» موافقت کرد و مصوبه ۷مادهای تنظیمشده در این خصوص را گزینه تایید قرار داد. مهدی سوق‌دهی مدیرکل حقوقی و املاک شرکت عمران شهرهای جدید درباره جزئیات راهبرد «واگذاری و انتقال میدان واحدهای مسکونیمهر» به «دنیایاقتصاد» اعلام کرد: همین دستورالعمل براساس مستندات رسمی فرادست و طبق مواد ۶ و ۹ قانون تولید شهرهای جدید تصویب شده سال ۱۳۸۰ تهیه شده و به ثبت وزیر راهوشهرسازی رسیده است. جهت دهی درباره روش آنالیز بها زمین ۹۹ساله برای انتقال به صاحبان همین واحدها نیز گفت: طبق دستورالعمل به ثبت رسیده، ارزش زمینهای ۹۹ساله بوسیله متخصص قانونی دادگستری انتخاب می‌شود و ملاک تحلیل قیمت، «ارزش زمین در روزگار تخصیص واحد» خواهد بود به این معنا که کسانی که به عنوان مثال مسکنمهر خویش را در سال۹۰ تحویل گرفتهاند، هماکنون برای ارزیابی ارزش فروش زمین به آنها، قیمت سال۹۰ ملاکعمل قرار میگیرد.

ایندکسر