از سوی دیگر اهمیت اعتنا به ترقی هایی که کشورمان در سال های اخیر داشته و چشم انداز هایی که برای ترقی صنعت به خصوص صنعت های مربوط به نفت و گاز و دیگر مواد شیمیایی مالامال حیاتی دارد بر لزوم شناخت یک مهندس شیمی حساس پمپ ها و مخازن می افزاید. از دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ به عنوان کلرزن استخر نیز استعمال نمایندگی دوزینگ پمپ جسکو می شود. از دوزینگ پمپ به عنوان کلرزن استخر نیز استفاده می شود. گاز ثروت ملی مردم کشور ایران میباشد بدین ترتیب بایستی حداکثر استفاده از آن صورت گیرد.برای این که ما بتوانیم از این ثروت ملی بخوبی استعمال ونگهداری کنیم باید از تجهیزات مطلوب استعمال نماییم که یکی از از همین تجهیزات مخازن و پمپ های مراقبت مواد شیمیایی مانند گاز و نفت است.ما در همین پژوهش عملکرد بر آن کردیم که به روش ای جدید به همین دو موضوع دارای به این معنی که پمپ ها و مخازن بپردازیم. در همین گوشه و کنار دو یاتاقان (ساچمه ای) قرار داشته که باطن روغن غوطه ورمیباشندوحکم تکیه گاههای میل محور رادارند.انتهای میل محور به یک پروانه که داخل پوسته جا داراست متصل شده است. به طور کلی پمپ به دستگاهی گفته می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک مبداء خارجی اخذ و به سیال مایعی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد. به کلمه دیگر پمپ دستگاهی می باشد که انرﮊی مکانیکی را به انرﮊی هیدرولیکی تبدیل می کند و عاقبت آن افزایش انرﮊی پتانسیل (فشار سیال عبوری از پمپ )و یا انرﮊی جنبشی (سرعت سیال) و انتقال سیال می باشد. به یک نسبت خاصی آنتی اسکالانت را تزریق می‌نماید که رسوبات بر روی مرحله ممبران ننشیند که سبب ساز پایین آمدن تولید و بالارفتن تی دی اس شود. این دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ را نوعی پمپ تزریق مینامند که در صنعت های گوناگون جهت تزریق مواد حیاتی تنظیم دبی دلخواه در شبانه روز از آن به کارگیری می‌کنند به جهت نمونه در صنعت تصفیه آب وفاضلاب یا دستگاههای آب شیرین کن صنعتی به جهت تزریق مواد آنتی آسکالانت که مواد ضد رسوب ممبران ها هستند و یا این که تزریق متابی سولفید جهت حذف کلر از دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ استفاده میشود. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات دوچندان اکثر در گزینه دوزینگ پمپ مواد شیمیایی لطفا به تماشا از وب تارنما ما.

ایندکسر