دکتر فاوسی پس از سفر شکرگذاری هشدار داد که “پس از جزر و مد زیاد” افزایش یابد


دکتر آنتونی فاوسی پس از تعطیلات آخر هفته مسافرت های نزدیک شکرگذاری توسط میلیون ها آمریکایی ، در مورد افزایش ویروس کرونا به این جریان هشدار داد. در همین حال ، نامزد واکسن Moderna روز دوشنبه برای تأیید FDA ارسال می شود. سم بروک از NBC امروز از میامی گزارش می دهد.


منبع: dastchin-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>