دیپاک چوپرا در تعطیلات و مدیریت استرس همه گیر: “توقف کنید ، سه بار بگیرید و لبخند بزنید”آمریکایی ها در حال حاضر با سلامت روان خود دست و پنجه نرم می کنند و استرس این بیماری همه گیر را به شدت تحت فشار قرار می دهد. فروشندگان ساوانا NBC News با دکتر دیپاک چوپرا در مورد اینکه چگونه می توانیم از سلامت روان و سلامتی در تقاطع بیماری همه گیر Covid-19 و تعطیلات حمایت کنیم صحبت می کند.


منبع: dastchin-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>