و نگاشت دوخطی میباشد، و به این ترتیب جلوی تهاجم ها و دسترسیهای غیرقانونی نیز به دادههای دستگاههای هوشمند درون خانه گرفته خواهد شد. به هر ترتیب نباید فراموش کرد که مهمترین قابلیت روشنایی اتوماتیک این هست که شعار لامپ مازاد خاموش به وسیله دستگاه عملی شود و هیچوقت در فضایی که فردی حضور ندارد چراغی پر‌نور باقی نخواهد ماند. لوکسین اصلی هدف آموزش، طراحی و تولید محصولات خانه هوشمند کاملاً اهل ایران آغاز بکار کرد. از آنجایی که تولیدکنندگان داخلی به فکر ساخت تجهیزات خانه هوشمند طبق استانداردهای جهانی افتادهاند که به همین رخ ارزش منزل هوشمند به میزان متعددی کمتر پیدا میکند. به طور کلی منزل هوشمند را میتوان این گونه تعریف و تمجید کرد: به مجموعهای از خدماتی گفته میگردد که بدون دخالت صاحب منزل در محفظه منزل انجام می گردد و کلیه همین اعمال به وسیله یک در اختیار گرفتن مرکزی قابل کنترل است. از حیث کیفیت صدا و سهولت استفاده، Sonos جزو برترین تجهیزات در گزینه خانه های هوشمند صوتی شناخته میشود. از همین مقالات 122 کد بهدست آمد که با مخلوط آنها هفت کاربرد مدیر مصرف الکتریسیته (27 ارجاع)، سیستم گرمایش، تهویه و گردش هوا (15 ارجاع)، کاهش مصرف آب (4 ارجاع)، تأمین امنیت ساختمان و محله (12 ارجاع)، ارزیابی بر تندرست (24 ارجاع)، مدیر اتفاق ها بحرانی در ساختمان (10 ارجاع) و اتوماسیون اثاثیه خانگی (29 ارجاع) استخراج شدند. همچنین طرح پیشنهادی را از نظر امنیت و عملکرد دارای طرحهای مشابه مقایسه میکنیم. به همین برهان در همین مقاله در آغاز یک طرح احراز هویت دارای هدف امنیت و محافظت حریم خصوصی به جهت حوزهی منزل هوشمند که اخیراً ارائه شده می باشد گزینه بررسی قرار داده و بعد ضعفهای امنیتی ان را ابلاغ میکنیم، در ادامه یک طرح احراز اصالت بهبود یافته بهمنظور رفع ایرادات امنیتی طرح مذکور ارائه میدهیم، که طرح پیشنهادی همهی ویژگیهای امنیتی الزم به جهت طرح احراز اصالت سیستم خانه هوشمند را دارا میباشد. این در حالی است که خانه­های هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا حساس مدیریت بهینۀ مصرف انرژی و بهبود تندرست خانواده، به برطرف کردن این چالش­ها امداد می­کنند. حساس زندگی در منزل هوشمند و بهکارگیری تجهیزات هوشمند، میتوانید مهم تعریف سناریوهای گوناگون و زمانبندی انجام کارهای روتین و تکراری خانه مطمئن شوید که بهمحض رسیدن به خانه نیاز نخواهید داشت که هیچ فعالیت غیرضروری و تکراری انجام دهید. کمپانی تابان پارس از گزاره شرکت هایی می باشد که دارای دقت به رشد روز افزون تکنولوژی و فناوری های نوین ، مهم ملازمت و همراهی پایانی فناوری های روز ، سعی در ایجاد قطعات ، طراحی و تامین تجهیزات مهم استعمال از بالاترین کیفیت درعرصه های گوناگون اعم از ساختمان و صنعت (به خصوص خانه هوشمند) دارد تا بتواند رفاه بیشتررا به مشتریان گرامی عرضه نماید.

ایندکسر