درصورتیکه شخصی در گیت بازرسی گام بزند و زنگ خطر به صدا درآید بعد امنیت فرودگاه با خبر شرکت بازرسی تکین کو میشود. در برخی از اماکن عمومی و دولتی مثل فرودگاه ، دادگستریها،و … بخش بازرسی در فرودگاه از حساس بالای برخوردار میباشد. عومل دیگری که در ارزش گذاری دستگاه اساسی داره اقتدار تشخیص دستگاه ها میباشد. بازرسی بدنی در اماکنی که اهمیت متعددی به امنیت ارائه می کنند به کار گیری می‌گردد ، طرز بازرسی بدنی به همین مدل می باشد که، راکت را در مسافت ای مشخص(که بستگی به همین داراست که کدام راکت را تهیه کرده باشید.) به تن فردی که میخواهید بازرسی رخ گیرد قرارمیدهید. و از چه فاصله ای قابل شناسایی هستند. بهطور نمونه با یک راکت بازرسی دستی میتوان یک تلفن همراه را از فاصله 3 تا 5 سانتیمتری به راحتی شناسایی کرد. بیشترین کاربرد راکت بازرسی در در فرودگاهها، مراکز امنیتی و نظامی به خواسته شناسایی قطعات الکترونیکی از موبایل تا مکان نما مموری و اشکال فلزات آهنی و غیرآهنی از راکت بازرسی استفاده میکنند، تا از پیدایش حوادث احتمالی جلوگیر کنند. به همین صورت که هر کدام چه سایز از قطعات فلزی و الکترونیکی راکت بازرسی بدنی super scanner می تواند تشخیص بدهد. فعالیت حیاتی راکت بازرسی بدنی های موجود در بازار نسبتاً شبیه هم هستند، به این شکل که نخستین دستگاه روشن میگردد و شرایط گزینه لحاظ را انتخاب می کنیم بر اساس نیاز، آن‌گاه به تن شخصی که قرار است بازرسی بشود نزدیک می‌کنیم تا شناسایی شکل بگیرد، در پایین به جهت فهم و شعور خوب تر ویدیوهای سه دسته از راکت های و نحوه کار مهم آنان را برای شما به اکران گذاشتهایم. و تشخیص مواد و ابزار توسط همین سنسور ها صورت میگیرد. در ساخت گیت های بازرسی از ابزار و تکنولوژی ای شبیه به ایجاد دستگاه فلزیاب اما اهمیت مقداری تفاوت به کار گیری میشود. و با استفاده از دستگاه های راکت بازرسی بدنی میتوان گونه های سلاح، ابزار و قطعات فلزی ،الکترونیکی ،گوشی های همراه و … راکت بازرسی پرتابل و سبک میباشد و بوسیله نگهبانها و مسئولان ورود و خروج در ایستگاههای بازرسی به مراد پرهیز از ورود افراد اساسی ابرازهای غیرمجاز، گزینه استفاده قرار میگیرد. راکت بازرسی در گونه های مدلها و اصلی توان مغناطیسی متعدد وجود دارد؛ در بعضا از راکتها عرصه مغناطیسی ضعیف است و می بایست برای شناسایی اشیای فلزی راکت را در نزدیکی ماشین یا این که شخص مورد لحاظ قرار داد.

ایندکسر