رژه شکرگذاری امسال یک “رویداد تلویزیونی” است


جفری ژنت ، رئیس و مدیرعامل شرکت میسی ، امروز گفت که مراسم رد روز شکرگذاری یک رویداد زنده نبود: “این یک رویداد تلویزیونی است” که در طی سه روز با همه افراد آزمایش شده برای COVID-19 فیلمبرداری شد. و ماسک پوشیدن اما ، او قول می دهد ، “همه عناصر برگشتند” ، از جمله بالن ، نوازنده و موشک های رادیو سیتی.


منبع: dastchin-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>