زندگی کوه رائینی پس از ایست قلبی به مدت 45 دقیقه نجات یافتاتومبیل برفی گمشده مایکل کناپینسکی پس از یک شب یخبندان در پارک بیهوش شد. هنگامی که او را با هوا به بیمارستان منتقل کردند ، قلبش متوقف شد ، اما پزشکان حاضر به تسلیم شدن نشدند تا اینکه سرانجام ناپینسکی چشمهایش را باز کرد.


منبع: dastchin-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>