لازم به ذکر میباشد قدرت فنر را توسط پیچ بر روی فشارشکن می قدرت تهیه و تنظیم نمود و در غایت می ­توان میزان کاهش فشار گزینه حیث را بوسیله آن و فشار سنج های قرار گرفته در خط بخار بررسی نمود. چون سیالی که برای در اختیار گرفتن فشار به نصیب فوقانی شیر برده می شود در یک لوله نازک سوق دهی می شود؛ پس درصورتیکه سیال عبوری درون سیستم اهمیت ذرات کوچک و ناخالصی باشد، مجرای نخ نما در دست گرفتن فشار در گیر گرفتگی می شود و سیستم پایلوت از عمل می افتد به جهت پیش گیری از این گزینه در شروع ورودی به نصیب کنترل، از یک صافی استفاده می شود. به این ترتیب توجه به فشار بالا در سیستم بسیار با بوده و بایستی در محل هایی که فشار از حد مورد انتظار بخش اعظم هست از شیر فشار شکن استفاده گردد. واجب به ذکر هست گزینش اندازه بزرگتر از حد آیتم نیاز در شیرها موجب بالا رفتن هزینه خرید کردن شیر و ساخت فرسودگی در روزگار شیر فشار شکن زانتیا کمتر می گردد. نیروی ایجاد شده از عده جبری دو نیروی ذکر شده و همینطور نیروی رو به بالا بر شیر اهمیت از سمت جریان محل ورود به شیر، مشخص کننده موقعیت دقیق شیر اهمیت می باشد و در نهایت موجب کم شدن فشار خواهد شد. به ادله این‌که عمده عیب های فشار شکن ها در اثر وارد شدن اجسام خارجی ( در سیستم بخار ورود بخار مرطوب ) تولید می گردد، ضروری است از صافی ( سپریتور در سیستم بخار ) پیش از شیرهای فشار شکن بکار برد و صافی ها به صورت دوره ای و طبق برنامه زمانی تمیز و سرویس شوند. این فشارشکن ها اساسی بدنه ای از فرآورده چدن میباشند و اتصال آنان به شکل فلنجی هست و در دو جور کلی ایجاد و عرضه میشوند. در غیر این صورت دستگاه زخم چشم و عملکرد درستی را از خویش نشان نمیدهد. اخطار:هر نوع نصب و بهره برداری در مداری غیر از مدار ارائه شده در مدار ذیل غیر مجاز بوده و باعث به کاهش عمر شیر و صدمه به شیر و خط لوله می گردد و شیر را از گارانتی بیرون می کند. از معمولی ­ترین شیرهای تقلیل فشار میباشند و طریقه عمل آنان به این رخ می باشد که فشار بخار خارج شده از شیر (فشار ناچیز شده) بر بخش زیرین دیافراگم ، نیرو وارد می نماید و در مقابل، فنر نیروی به سمت زیر را در جهت عکس وارد می کند. از این فشارشکن ها به جهت زمانی که یک عدد از آن ها از سیستم خارج و دیگری وارد شود و می خوا هیم فاصله ای بینشان نیفتد یا برای مثال به جهت هر طبقه در یک ساختمان یک سری طبقه یک مقدار افت فشار احتیاج داریم ، به جهت قرار دادن فشار شکن ها از سیستم موازی بهره می گیریم. در صورتی که تجهیزات کارگزاشتن گردیده در خروجی شیرهای فشار شکن از توان لازم به جهت حمل فشار ورودی به شیر برخوردار نباشد باید از شیرهای اطمینان (safety valve) بکار پیروزی تا اگر مشکلاتی به وجود آمد آن ها از دستگاه مراقبت نمایند. در سیستمهایی که سیالات در آنها جریان دارند، ممکن است فشار به حدی بالا باشد که به سایر اجزای دستگاه جراحت برساند.

ایندکسر