وقتی حرف از انتخابات در شهرهای متعدد میشود، شاید هیچ شهری جزو تهران نتواند آن شور و هیجان کمپینهای انتخاباتی را تداعی کند؛ بدین ترتیب چنانچه این فیلم قرار بود در کشور‌ایران فیلمبرداری شود به احتمال خیلی زیادی در شهر تهران فیلمبرداری میشد. تین فیلم اولی نصیب از مجموعه سهگانه جنگهای ستارهای جرج لوکاس، و از حیث زمانی چهارمین قسمت از ششگانهاست. سه قسمت بعدی قصه را ادامه دادند. «شکستناپذیر» و «شکاف» هر دو فیلمهای دوچندان خوب و جذابی بودند و برای انتها بندی دو فیلم جالب انتظاری جزو یک قسمت نهایی نفسگیر نداشتیم، اما فیلم آنچنان که باید جالب و بینقص فقدان و با یک سری ایرادات فیلمنامهای و کارگردانی، اساسی و ارزشش دوچندان کاهش از چیزی بود که فکرش را میکردیم. هر دو در بازگشت به خانهٔ پروتاگونیستی به اوج میرسند که فقط بازماندهٔ مهاجرت دانلود فیلم ثور 2 دوبله فارسی بدون سانسور تاینی موویز ماجراجویانه خویش هستند. هر دو اثر (اودیسه هومر و اودیسه کوبریک) نمایشی از سفر یک دلیر و همراهانش به دنیایی ناشناخته هستند، سفرهایی که هر یک به مقتضای فناوری دوران خود انجام میشوند. بر اثر پدیده ای به اسم ماندگاری تصویر که بر اثر آن یک منظره به جهت کسری از ثانیه پس از میان رفتن آن در حافظه می ماند، چشمک های در بین تصاویر، قابل رویت نیستند. بخش اعظمی اشخاص اهمیت دیدن همین فیلم، شیدا آن شدهاند. فیلم، اقتباس از داستان کوتاهی اثر برایان آلدیس هست و همچنین اشارات متعددی به روایت معروف پینوکیو دارد. مهمتر از همه این که مگر یک سری فیلم دیگر وجود دارد که درباره مضمون‌ زندگی حیاتی شما سخن کند؟ فیلم «راهنمای مسافران مجانی کهکشان» همانند بخش اعظمی دیگر از اثر ها دیزنی، مهم بازیگرانی عالی، داستانی، کمدی و تا حدودی درام است. دارای اینحال در نهایت پیکسار پذیرفت که دنباله ای برای انیمیشن دوستداشتنی خویش بسازد و شگفت انگیزان دوست داستنی و دوست داشتنی را بار دیگر به سینما بازگرداند تا نسل جدیدی از از تماشاگران خردسال اینبار به تماشای داستان خانواده شگفت انگیز بنشینند و کودکان و نوجوانان قدیمی که هم اکنون بزرگسال شده اند نیز در کنار آنها خاطرات خوش گذشته شان را تکرار نمایند.

ایندکسر