همین مطالعه تنها برای بررسی اثرات سرطان زایی سدیم لوریل سولفات بر بر روی سگهای انجام شد. یک تعریف جایگزین همین میباشد که همین یک گروه آلکیل مهم یک آویز، یک تیم سولفات انتهایی متصل است. این شامل یک دم 12 کربنی هست که به یک تیم سولفات متصل است. در عاقبت دم هیدروکربنی آن و “آن تیم سر” آنیونی، اهمیت عوارض سدیم لوریل سولفات خاصیت آمفیفیلیکی است. پس از هر توشه مصرف، باید درب ظروفی که باز شده میباشد را برای پرهیز از نشتی، اهمیت دقت، دوباره محکم ببندید و بشکهها را به موقعیت عمودی نگه دارید. از همین رو، هشدار داد که از SLS به جهت کوتاه مدت به کارگیری شود و پس از آن باید شستشو داده شود، همانطور که در حمام یا زمان مسواک زدن این کار بایستی انجام شود. فروش تگزاپندر محصولات نظافتی و بهداشتی: در واقع سدیم لوریل اتر سولفات در ساخت محصولات نظافتی و بهداشتی به تیتر یکی از ترکیبات اهمیت به شمار می آید. هرچه غلظت ترکیبات سولفات دار در شامپو زیادتر باشد تحریک کنندگی شان بخش اعظم است. همین عنصری میباشد که قوام کف دار و حبابی اکثری از همین محصولات را به صدای جیر جیر تمیز بودن دارای ارتباط میکند. گزینه دیگر همین میباشد که SLS اساسی سرطان دارای ربط است. همین هشدار به همین مزمون میباشد که SLS می تواند دیده ها و پوست را تحریک نماید و خواص تحریک کننده آن در غلظت های اکثر بالاتر است. آزمایشهای لابراتواری نشان دیتا میباشد اثر تخریب سولفات لاریل سدیم تا ۱۷ روز روی پوست باقی میماند. در صورتی که شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در مورد سدیم لوریل سولفات مضرات لطفا از سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر