در دست گرفتن و مدیریت بر به کارگیری از التیام دهنده های درد و داروهای تجویز شده از سوی دکتر معالج خدمت دیگری از پرستار در منزل جهت حفظ از فرد سالمند است. نکته مهمی که پرستار سالمند در منزل باید به آن دقت فراوان داشته باشد همین می باشد که تا زمانیکه پزشک دارای ارتباط برای سالمند قرص خواب توصیه نکرده میباشد شما نبایستی پیش از خود و سوای تجویز پزشک از داروهای خواب آور برای وی استعمال کنید. در همین مرکزها به علت امکانات و فضای گستردهای که گزینه به کارگیری قرار میگیرد برای مرکز هزینههای بالایی داشته و. به عنوان نمونه در شرکت ها و یا مرکزها نظیر خانه سالمندان خوراک دادن به شخص سالمند یکی از وظایف پرستار سالمند به حساب می آید. پرستار سالمند بایستی بر روی اعمال کمک های اولیه که از سوی سایر اعضای خانواده در منزل انجام میگردد در دست گرفتن و بررسی فراوان داشته باشد. در نقطه نهایی باید بیان نمود که پرستار سالمند در خانه می بایست جهت انجام همگی وظایف خویش از یک برنامه ریزی و نظم دقیقی پیروی کند و همینطور به جزئیات کار اعتنا کند و جهت ساخت ارتباط و تحلیل مشکلات احتمالی از تسلط به اندازه برخوردار باشد. شست و شو، نظافت، پانسمان زخم ها و ثبت لحظه ی نشانه های حیات در فرد سالمند از خدمات دیگر پرستار در خانه به منظور حفظ و مراقبت عمده از سالمند است. همراهی جهت انجام امور روزانه فرد سالمند و همچنین مدیر استفاده صحیح از داروها از دیگر وظایفی هست که بر عهده پرستار سالمند در خانه است. در صورتی فرد سالمند در گیر تکرر ادرار و یا بی اختیاری ادرار است، پرستار سالمند در منزل مکلف است از البسه اختصاصی برای فرد سالمند استفاده نماید و فورا آن‌گاه از کثیف شدن البسه ی آنان را ردوبدل کند. ترغیب فرد سالمند به حضور در کار های اجتماعی، همکاری و پشتیبانی از وی در زمینه فوق نیز بر عهده پرستار سالمند است. ارائه ی پیشنهادات و نحوه های مطلوب جهت سلامت امنیت فرد سالخورده در خانه سرویس دیگری می باشد که بر عهده ی پرستار سالمند است. ضروری به توضیح است که وظایف معین و ظریف پرستار را شرایط و شرایط فعلی فرد سالمند انتخاب می کند. درصورتیکه از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد پرستار سالمند در خانه کرج لطفا از برگه ما بخواهید.

ایندکسر