حال نوبت به ترازو گیری سرشانه می رسد، به جهت این که ترازو ی سرشانه ی نوپا را ترازو گیری نماییم در آغاز متر را کنار گردن می گذاریم و تا انتهای کتف متر را امتداد می دهیم، انتهای کتف به عبارتی نقطه ای می باشد که متر خم می شود و به آستین می رسد. در قدم بعدی نوبت به میزان گیری کارور جلو می رسد، متر را روی بخشی که متر از بدن قطع می شود قرار می دهیم و متر را تا سمت دیگر امتداد می دهیم عددی که بدست می آید به عبارتی ترازو ی کارور جلو خواهد بود، به جهت کارور پشت هم به همین رخ کار می کنیم، نکته ای بایستی در این تراز به ان دقت داشته باشید همین می باشد که اندازه ی کارور جلو کاهش از اندازه ی پشت است. در میزان گیری بدور سینه بایستی به این نکته اعتنا کنید که لباس تنگ نشود به جهت اینکار بهتر می باشد دو انگشت را کنار آن بین متر و بدن طفل قرار دهید تا ترازو بدور سینه را محاسبه کنید. در ادامه این مطلب از مجله اینترنتی آرگا، گلچینی نو و شیک از اشکال لباس طفل گانه عید ۱۴۰۱ دخترانه و پسرانه با طرح های متنوع برای شما عزیزان تهیه و ارائه نموده ایم که امیدواریم گزینه پسندتان قرار بگیرد. بعد از آن برای میزان گیری دور مچ، متر را به دور مچ قرار می دهیم ولی می بایست توجه داشته باشید متر باید به نوع ای باشد که دست آزادانه از آن خارج شود. به‌این ترتیب که متر را کنار گردن گذارده و تمام سر شانه امتداد می بدهید تا به انتهای آن برسید. ابتدا برای همین که قد بالاتنه جلو را میزان گیری نمایید بایستی یک نوار دور کمر کودک ببندید و بعد از آن متر را از کنار گردن تا بر روی نوار به دور کمر میزان می گیریم، ترازو ای که به دست می آید قد بالاتنه لباس کودک گانه شیک پسرانه ی جلو است. به‌این صورت که اندازه کارور جلو کاهش از کارور پشت خواهد بود. 6. تراز ششم ترازو گیری دورسینه نوباوه است. درصورتیکه گهگاه وقت ها که بچهها را با خویش به خرید کردن میبرید (3 تا 6 ساله ) ممکن هست از یک لباس مختص خوششان بیاید اما این لباس کاربردی نباشد.

ایندکسر