امیرهوشنگ بی رشک دبیر انجمن روغن نباتی در گفت و گو مهم خبرآنلاین از وجود روغن های تقلبی قاچاق اظهار بی اطلاعی می کند و می افزاید: در صورتی که معلوم شود اصلی اسم برندهای معتبر، قاچاق شکل می گیرد به طور حتم واحدهای حقوقی صنایع از شیوه مراجع قضائی مورد قضیه را پیگیری کرده و اعاده حیثیت خواهند کرد. بی رشک تیتر می کند: انجمن روغن نباتی امکان کنترل کلیه صنایع را ندارد و مراجع دیگری بایستی به مورد قضیه قاچاق بپردازند اما تا زمانی که اختلاف ارز وجود دارااست و ارز ۴۲۰۰ تومانی به جهت واردات دانه روغنی تخصیص می یابد همین قاچاق هم وجود خواهد داشت. از سوی دیگر، استمرار فرآیند تولید، تا حد زیادی به همکاری دارای یک مرکز فروش مواد شیمیایی که بتواند نیاز شرکتها را بهموقع تامین کند، متعلق است. در تعریف دیگر، همین مواد به عنوان مواد جامد، مایع، گاز، و یا پلاسما طبقه بندی می شوند که به همراه تغییر تحول دما یا فشار در بین حالت های متفاوت ماده، جا به جا می شوند که در همین در میان انواع مختلف انرژی از قبیل نور و گرما از این نظر ماده به حساب نمی آیند. در صورتی که راننده های خلاف‌کار را بازداشت نمایند محل بارگیری محموله ها و نهایتا کارگاه فروشنده آن معین می شود. قاچاق همین محموله ها از دستگاه های اجرایی جایی که تخصیص های ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم گیری می شود آغاز شده، کارخانه ها و واحدهای تولیدی روغن را سرگرم کرده، باربری ها هماهنگ شده و نهایتا رانندگان محموله های قاچاق را به مرز می رسانند. مواد شیمیایی نخستین برای ساخت گونه های رنگ و رزین عبارتند از: گونه های رنگدانه ها، حلال های شیمیایی نظیر تولوئن، بنزن و زایلن، غلظت دهنده ها و استابلایزرها، رزین های پلی استر اپوکسی ها و انواع خشک کن فروش مواد شیمیایی خشکشویی ها. سولفوریک اسید یک عنصر کلیدی برای ساخت فلز به ویژه در ساخت مس و روی و همچنین تمیز کردن فولاد است. همین جهش مصرف مطلقا به استدلال رویش مصرف در درون میهن رخداد نیفتاده میباشد و آنچه بیش تر ساخت شده به رخ غیرقانونی از مرزهای سرزمین بیرون شده و سر سفره افغانستانی ها، پاکستانی ها و مردمان کشورهای آسیای میانه نشسته است. در این مدت هر سال دربین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن روغن از مرزهای مرزوبوم به صورت غیرقانونی بیرون شده است.

ایندکسر