تولید میدان مغناطیسی در سیم پیچ نیز سبب می‌گردد هسته که به پیستون متصل می باشد و کالا آن نیز از آهن است به سمت بالا حرکت نمایدو به باطن سیم پیچ جذب گردد . شیر برقی هیدرولیک شامل یک شیر میباشد که به یک مکانیزم برقی (Solenoid) که توانائی انقطاع و وصل جریان سیال و یا کنترل آن را دارد، متصل می باشد. هنگامی جریان الکتریکی وارد سیمپیچ می گردد یک عرصه الکترومغناطیسی ایجاد مینماید که پیستون را به سمت بالا جذب می کند و بر نیروی فنر غلبه می کند و باعث می گردد که دهانه شیر باز شود و جریان عبور کند. برای ولوهای نرمال بسته (normally closed) در شرایط عادی و فارغ از وجود هیچ نیرویی، پیستون (E) دهانه اریفیس را اهمیت یاری قسمت سری میله (F) مسدود می‌کند در واقع برهان همین بسته شدن ولو، حضور یک فنر است. یک ولو نرمال گشوده (normally open) نیز دقیقا این اجزا را دارااست و همین اصول کارایی را برعکس انجام میدهد چرا که به صورت پیش فرض ولو باز میباشد و جریان را عبور میدهد و حساس تولید میدان مغناطیسی ولو بسته میشود. 3- به کار گیری از همین شیرها سبب ساز کمتر دخالت انسان و در نتیجه کمتر میزان خطاهای انسانی در انجام پروژه هاست. 5- تنوع این شیرها از حیث مواد به فعالیت رفته به جهت تولید منجر شده تا نیز در برابر گونه های مواد خورنده مقاوم باشند نیز در برابر جریان های فشار قدرتمند به لطف کار خویش را انجام دهند. دارای گشوده و تمیز کردن شیر می اقتدار این مشکل را برطرف کرد ولی بهتر است از ورود خاک به شیر جلوگیری شود. درک کردن نکته ها فوق هنگام خرید از این جهت با است که در صورتی که هر کدام از موارد رعایت نشوند ممکن هست به ایراد بخوریم برای مثال اگر فشار وارده به شیر برقی بیش از مقدار تحملش باشد، احتمال گیر کردن شیر در مسیر گشوده یا بسته شدنش وجود دارد. حداکثر فشار عملیاتی قابل تحمل دستگاه و میزان جریان عبوری اصلی قطر روزنه و عرصه مغناطیسی شیر برقی ارتباط مستقیمی دارد بنابراین از یک شیر برقی اساسی عملکرد مستقیم (دایرکت اکت) به طور معمول به جهت دبیهای نسبتا ناچیز به کارگیری شیر برقی لباس‌شویی ارج میکنند. همین شیر در کنار شیرهای دستی گاز قرار می گیرد و دارای ارتباط مهم سیستم های اطفا حریق در مواقع خطر به صورت مداد جریان گاز قطع شود. 4- از آنجا که همین شیرها برای جریان گاز ساختمان نیز کاربرد دارد، در مواقع زمین‌لرزه و یا این که بلایای طبیعی دیگر گاز محل ورود به شکل اتوماتیک بسته و ایمنی منزل نگهداری می شود.

ایندکسر