مبارز 104 ساله اسپانیایی Covid از کارکنان بیمارستان جشن می گیردالنا که صد سالگی بود و فقط یک سال پس از تحریک حمله آنفولانزا بر ذات الریه ناشی از کوید غلبه کرد ، گفت: “برای شما آرزوی سلامتی دارم.”


منبع: dastchin-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>