درصورتیکه با وسیله نقلیه فردی خویش از این خطوط عبور کنید، مرتکب تخلف حیاتی کد 2051 شدهاید و بایستی جریمه 63 هزار تومانی (شهرهای غیر مرکز استان) یا 84 هزار تومانی (مراکز استان، کلانشهرها و بخشها زمان آزمون آیین نامه کرج آزاد) را بپردازید. در صورت توقف اهمیت خودروی فردی در ايستگاههای مربوط به وسايل نقليه عمومی مرتکب تخلف کلیدی کد 2076 شدهايد و بايستی پولی بين 10.5 تا 31.5 هزار تومان را بهعنوان جريمه بپردازيد. همچنین آن‌گاه از رای پایانی دادگاه و رد اعتراض، تا 20 روز مهلت پرداخت جریمه را دارید. در صورتیکه خلافکار در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم نماید یا کاسه بیست روز پس از ابلاغ رأی واحد جریمه را پرداخت نکند، موظف میباشد جریمه را به مأخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد. وی همینطور به موضوع بوستان حاشیه ای در تهران اشاره می نماید و می گوید:پارک لبه ای دغدغه بسیاری از شهروندان است و در دیدارهای مردمی در محلات این موضوع را مطرح میکنند. تیم اجتماعی خبرگزاری فارس، بر اساس ماده ۲۳ ضابطه رسیدگی به تخلفات رانندگی، سهم شهرداری تهران از وجوه حاصل از جریمه های تخلفات رانندگی در داخل محدوده شهر تهران به میزان 60 % گزینش شده است البته این سهم به صدق پرداخت نمی شود و هربار مسوولان مدیر شهری در این راستا گاه مندی های دارند. علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر در همین باره می گوید: در بحث رئیس شهری در تهران یک عدد از مجموعههایی که شانه به کتف اصلی شهرداری و شورا می بایست همکاری داشته باشد تا بتوان مشکلات را حل کرد، نیروی انتظامی می باشد و راهنمایی رانندگی هم در بحث ترافیک رده ویژه دارد. از دیگر کدهای تخلف راهنمایی و رانندگی، کد تخلف 2111 میباشد که مربوط به یار نداشتن گواهینامه رانندگی می شود و فی مابین 10.5 تا 31.5 هزار تومان جریمه دارد. هر دو کد ذکر شده مربوط به تخلف سرعت غیرمجاز هستند اساسی این تفاوت که کد تخلف 2056، تخطی از سرعت مجاز تا 30 km در ساعت را ابلاغ مینماید و بسته به محل وقوع تخلف (مراکز استان، جادههای بین شهری و بخشها آزاد/ سایر شهرها/ روستاها و جادههای روستایی) میان 31.5 تا 63 هزار تومان جریمه در پی دارد، اما در صورتی که میزان تخطی راننده از سرعت مجاز، بیش از 30 km در ساعت باشد؛ کد جریمه به 2002 و مبلغ آن به 105 تا 210 هزار تومان تغییر میکند. در سه خط مش ها حق تقدم عبور با وسیله نقلیه ایست که… درصورتیکه در معابر يکطرفه، بر خلاف جهت مشخصشده حرکت کنید؛ مرتکب تخلف عبور از محل ممنوع اهمیت کد 2009 شدهاید و می بایست پولی در میان 21 تا 94.5 هزار تومان را بهعنوان جریمه بپردازید. در صورتی که در مسیرهای دوطرفه از بر روی خطکشی ممتد وسط جاده عبور کنید، مرتکب همین تخلف شدهاید و بسته به محل انجام همین کار، بایستی مبلغی دربین 105 تا 210 هزار تومان را بهعنوان جریمه پرداخت کنید. دور زدن در محلهای ممنوع (بهعنوان نمونه در تقاطع میدان اهمیت بلوار) از دیگر کدهای تخلف هدایت و رانندگی بوده و اهمیت کد تخلف 2013 شناخته می‌گردد و مبلغ جریمه آن بسته به محل تخلف، در میان 31.5 تا 76.5 هزار تومان متغیر است. در اینجا عمده به باز‌نگری وب وبسایت ازمون ایین نامه در کرونا.

ایندکسر