مرک دو نامزد واکسن Covid-19 را قطع می کند


مرک پس از داده های آزمایش های بالینی اولیه نشان داد که پاسخ ایمنی “پایین” دارد ، غول داروسازی مرک روز دوشنبه اعلام کرد که تولید دو نامزد واکسن Covid-19 را متوقف می کند.

مرک در بیانیه ای که در وب سایت خود قرار گرفت ، تصمیم به حذف هر دو کاندید واکسن پس از بررسی یافته های آزمایشات بالینی مرحله 1 داد.

این شرکت گفت: مطالعات نشان داد كه هر دو كاندیدا به طور كلی خوب تحمل می شوند ، اما پاسخ های ایمنی نسبت به واكنش هایی كه پس از سایر عفونت های طبیعی مشاهده شده و سایر واكسن های Covid-19 گزارش شده ، كمتر است.

این یک داستان در حال تکامل است. لطفاً برای به روزرسانی دوباره بررسی کنید.
منبع: dastchin-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>