[ad_1]

مرک پس از داده های آزمایش های بالینی اولیه نشان داد که پاسخ ایمنی “پایین” دارد ، غول داروسازی مرک روز دوشنبه اعلام کرد که تولید دو نامزد واکسن Covid-19 را متوقف می کند.

مرک در بیانیه ای که در وب سایت خود قرار گرفت ، تصمیم به حذف هر دو کاندید واکسن پس از بررسی یافته های آزمایشات بالینی مرحله 1 داد.

این شرکت گفت: مطالعات نشان داد كه هر دو كاندیدا به طور كلی خوب تحمل می شوند ، اما پاسخ های ایمنی نسبت به واكنش هایی كه پس از سایر عفونت های طبیعی مشاهده شده و سایر واكسن های Covid-19 گزارش شده ، كمتر است.

این یک داستان در حال تکامل است. لطفاً برای به روزرسانی دوباره بررسی کنید.[ad_2]

منبع: dastchin-khabar.ir

ایندکسر