علت شکرک نزدن عسل های موجود در بازار چیست؟ ولی همین موضوع به ترازو ای تاثیر منفی در ذهن مصرف کنندگان ساخت کرده که از یک سو اختلال بزرگی برای تولید کنندگان در جریان عرضه به بازار به وجود می آورد و از سوی دیگر به جهت مصرف نمایند گان از لحاظ طبیعی بودن عسل مایع، شک و شبه تولید می کند. در صورتی که روزانه یک قاشق چای خوری عسل به همپا یه خرده آب ولرم میل نمایید، در جذب کلسیم و تقویت حافظه به شما یاری میکند. عسل به علت درصد بالای مواد قندی که دارد در واقع یک ماده ی جامد است که زیر وضعیت بسیار شکننده ای به صورت مایع درمی آید. در تنظیم و ایجاد همین شبه عسل، زنبور هیچ دخالتی ندارد و در آزمایشگاه به آسانی قابل بهترین عسل افغانستان شناسایی است. عسل طبیعی؛ از ماده شیرینی که زنبورعسل تنها از شهد گل ها و گیاهان عده آوری کرده و پس از دگرگونی های لازم، در سلول های مومی شان در کندو ذخیره کرده باشد، ساخت می شود. اما متاسفانه راه و روش های متعددی برای تقلب و تولید عسل تقلبی وجود دارد. آنچه که در اصطلاح «رسوب کردن و شکرک زدن» می گویند و به خاطر وجود واژه و کلمه شکر در ذهن، تقلبی بودن عسل را تداعی می کند، چیزی جز پدیده ی «بلورین شدن» یا این که «کریستالیزاسیون» نیست. در واقع هیچ طریق خانگی برای تشخیص عسل طبیعی از تقلبی وجود ندارد. می بایست دانست شناسایی عسل طبیعی و تصنعی و مصنوعی به صورت دقیق و علمی به امداد انگشت، قاشق یا این که مزه کردن و … نوعی عسل نیز وجود داراست که به آن عسل چهل گیاه میگویند و رنگ تیرهای دارد؛ عسل چهل گیاه مثل گونه های دیگر عسل به رخ گرمی بررسی و فروخته میشود. متاسفانه افراد سودجو حساس دستگاه های موم ساز و پارافین (ماده ی اولیه که در تنظیم شمع به کار می رود) شبه موم تقلبی ساخته و اهمیت قرار دادن یه خرده از همین موم های پارافینی در شبه عسل تقلبی، موجب گمراهی مصرف کنندگان را فراهم می آورند. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات فراوان اکثر در مورد عسل طبیعی در یخچال لطفا به مشاهده از وب سایت ما.

ایندکسر