مقاماتی که برای ایجاد اعتماد به نفس در واکسن Covid کار می کنندبسیاری از کشورها در تلاشند تا به س theالات مربوط به واکسن Covid-19 پاسخ دهند و از طریق کمپین های اعتماد هنگام شروع شیوع اعتماد ایجاد کنند.


منبع: dastchin-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>