[ad_1]

زنی از یوتا که نزدیک به 100 روز در بیمارستان با جنگ Covid-19 سپری شد سرانجام در حال بازگشت به خانه است. اندرو آدامز از KSL گزارش می دهد.

[ad_2]

منبع: dastchin-khabar.ir