[ad_1]

لی آن کالدول از NBC News در مورد لایحه ای که توسط مجلس سنا تصویب شد مبنی بر حذف ماری جوانا از قانون مواد کنترل شده گزارش داد ، این ماده مخدر را در سطح فدرال جرم زدایی کرد.

[ad_2]

منبع: dastchin-khabar.ir