پزشکان با افزایش موارد Covid و نزدیک شدن به زمستان بر تغذیه تأکید می کنندCDC می گوید از هر 10 بزرگسال 9 نفر به اندازه کافی غذای غنی از مواد مغذی برای حفظ سیستم ایمنی سالم مانند ویتامین C یا روی نمی خورند.


منبع: dastchin-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>