پیگیری واکسیناسیون Covid-19 در ایالات متحدهدو واکسن برای جلوگیری از عفونت کوید -19 قبلاً توسط دولت فدرال تأیید شده است و هزاران نفر دیگر هر روز واکسینه می شوند. از 21 دسامبر ، مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری گزارش داده اند که بیش از 614،117 دوز اولیه از دو واکسن Covid-19 داده شده است.

واکسن دو دوزه که توسط داروساز آمریکایی Pfizer و شرکت آلمانی BioNTech ساخته شد اولین واکسنی بود که توسط سازمان غذا و دارو تأیید شد. اولین محموله ها در 14 دسامبر انجام شد. واکسن دوم که توسط Moderna ساخته شده و همچنین به دو دوز نیاز دارد ، تحویل ویال ها را از 20 دسامبر آغاز کرد.

NBC News با تحقیق در بخشهای بهداشت و بررسی گزارشهای روزانه ، دوزهای تجویز شده در هر ایالت را ردیابی می کند.


منبع: dastchin-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>