فعالیت ابدومینوپلاستی همچنین ظواهر اندام شما را بهبود می بخشد. کار ابدومینوپلاستی یک روش جراحی زیبایی به منظور بهبود ظواهر شکم است. به جهت بیماری که از چاقی مفرط رنج غالب شود بهترین راه و روش حل کاهش وزن، لاغری و درمان بیماری های دارای ارتباط انجام جراحی لاغری میباشد نه ابدومینوپلاستی. همین کمربند داخلی که اندام های داخلی را در شرایط مطلوب خویش نگاه می دارد، مسئول محافظت تون و ظواهر شکم هستند. چنان چه رژیم غذایی خویش را حفظ کنید و فعالیت های مناسب بدنی داشته باشید . درصورتیکه پوست شما در نواحی اطراف ناف تجمع یافته هست و دیواره شکمی اهمیت ضخامت اندک دارید می توانید نحوه ابدومینوپلاستی را تعیین کنید. در این هفته باید کارهایی که میتوانید انجام دهید و کارهایی که بیرون از توانتان می باشد را ارزیابی کنید. در نظر داشته باشید که جراحی های زیبایی بایستی اساسی اعتنا به مهارت و تخصص دکتر معالج مد حیث قرار گرفته شود و اعتنا ویژه ای به تجربه جراح در همین راستا داشته باشید . آنگاه پوست باقی مانده به جهت تولید ظاهری یکنواخت در شرایط مطلوب خویش قرار می گیرد. به جهت بیمارانی که حداقل میزان مازاد وزن و پوست دارند، مینی، شکم کشیدن ممکن است مطلوب باشد.لازم به ذکر میباشد “مینی” به مقدار پوستی که برداشته می شود اشاره دارد. شکم ریلکس و آویزان نه فقط در اثر تجمع چربی شکل می گیرد بلکه الاستیسیته ضعیف پوست، پوست اضافی و کشیدگی رینگ داخلی بافت پیوندی (کمربند شکمی) و ماهیچه های شکمی که از دنده ها به سمت استخوان پوبیک کشیده شده اند هم دلیلی به جهت شلی شکم هستند. شکم شما به طور معمول بعد از این که فاسیای شکم در اثر بارداری یا این که تغییرات چشمگیر در وزن کشیده می شود، به سمت جلو حرکت می کند. در صورتی که شما در قبلی جراحی سرازین انجام داده اید، جراح می تواند اسکارهای ساخت شده در اثر همین جراحی را اساسی اسکار ابدومینوپلاستی مخلوط کند. به همین استدلال همین طریق غالباً اصلی جراحی کوچک نمودن یا این که لیفت سینه مخلوط میشود. از همین رو تجربه و تخصصی که جراح در شناسایی کیس های متعدد داراست می تواند راستا ی رسیدنب ه نتیجه ی ایده آل را دکتر ابدومینوپلاستی خانم فراهم آورد . اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات دوچندان بخش اعظم در مورد جراح ابدومینوپلاستی در اصفهان لطفا به تماشا از وب تارنما ما.

ایندکسر