پمپ دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان یک عدد از مهمترین و پرکاربردترین پمپهایی است که در صنعت آیتم استفاده قرار می گیرد و می تواند مقدار مشخصی از مواد شیمیایی مثل اسیدها، سیالات خورنده و مایعات ویسکوز را در محل مورد حیث پمپاژ کند به همین استدلال همین پمپ، دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ نامیده میشود. دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ ها را می اقتدار از نظر مورد ها مختلفی دسته بندی کرد. صافی ها شیرهای یکطرفه پمپ های مترینگ بایستی از ورود ذرات و خرده ریزها به وسیله کارگزاشتن صافی، مراقبت شود. همچنین دبی خروجی بر روی دوزینگ پمپ دیافراگمی به وسیله رتبه روی آن به مقدار دلخواه تنظیم می گردد و تفاوت دوزینگ پمپ ها اهمیت پمپ های دیگر در همین هست که در پمپ تزریق مواد شیمیایی مهم تغییر فشار دبی اثبات می ماند. ۳-بالا بودن بيش از حد فشار خروجي . دارند. به جهت گزینش یک دوزینگ پمپ یا این که پمپ تزریق مناسب، باید به دبی آیتم نیاز، گوشه و کنار عملیاتی از لحاظ دما و رطوبت و گونه سیال از حیث خورندگی و میزان ذرات جامد موجود در آن توجه کرد. همین طرح به جهت سیالات مشتعل و سمی و خورنده مناسب می باشد و به جهت سیالات اسلاری گزینش دوزینگ پمپ گراندفوس مناسبی نمی باشد. این دوزینگ پمپ را نوعی پمپ تزریق مینامند که در صنایع مختلف جهت تزریق مواد کلیدی تهیه دبی دلخواه در شبانه روز از آن به کار گیری میکنند. دستگاه دوزینگ پمپ به جهت تزریق کلر از فرآورده پی وی سی طبق معمول قیمت مطلوب تری دارد. برای مثال در صنعت تصفیه آب و فاضلاب یا دستگاههای آب شیرین کن صنعتی به جهت تزریق مواد آنتی آسکالانت که مواد ضد رسوب ممبران ها میباشند و یا این که تزریق متابی سولفید جهت حذف کلر از دوزینگ پمپ استعمال میشود. دوزینگ پمپ ، مترینگ پمپ یا پمپ تزریق مواد شیمیایی اسم هایی است که با آن دوزینگ پمپ ها شناخته می شوند و این پمپ ها می توانند دوز مشخص و میزان دقیقی از سیال را پمپاژ و تزریق نمایند.دوزینگ پمپ توسط نیروی برق ، هیدرولیکی یا این که پنوماتیکی کار می کند. دوزینگ پمپ های تزریق: در پمپ های تزریق پارامترهای مهمی آیتم تحلیل قرار می گیرند که دبی و فشار پمپ تزریق از پاراگراف آن پارامترها می باشد پمپهای تزریق تراز وسیعی از دبی را دارا می باشند که از یک لیتر در ساعت آغاز می گردد و تا ۵۰۰۰ لیتر در ساعت ادامه دارد، این سطح گستردگی در رابطه اهمیت فشار، از یک توشه فشار تا ۱۰۰۰ توشه فشار ادامه می یابد. درصورتیکه شما هر جور سوالی در رابطه کلیدی کجا و شیوه به کار گیری از دوزينگ پمپ چيست؟ دارید، می توانید اهمیت ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر