چگونه همه گیر بر سلامت روان کودکان تأثیر می گذارد


بسیاری از کودکان احساس انزوا می کنند ، ترسیده و تحت تأثیر بیماری همه گیر ویروس کرونا قرار گرفته اند و والدین برای کمک به آنها تلاش می کنند. کارشناسان می گویند بچه ها مقاوم هستند ، اما اگر والدین متوجه تغییر در عملکرد کودک خود شوند ، کمک گرفتن از آنها مهم است.


منبع: dastchin-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>