[ad_1]

بسیاری از کودکان احساس انزوا می کنند ، ترسیده و تحت تأثیر بیماری همه گیر ویروس کرونا قرار گرفته اند و والدین برای کمک به آنها تلاش می کنند. کارشناسان می گویند بچه ها مقاوم هستند ، اما اگر والدین متوجه تغییر در عملکرد کودک خود شوند ، کمک گرفتن از آنها مهم است.

[ad_2]

منبع: dastchin-khabar.ir